Whatsup - לינוקס, תוכנה חופשית וקוד פתוח בעברית

ליברה אופיס - בעיות תרגום

Anonymous - 24/12/2011 - 02:46
נושא ההודעה: בעיות תרגום
הכל מבטא 3.5.0.

בתפריט כלים-> פקודות מאקרו נכתב "סידור המאקרוים" במקום "סידור פקודות מאקרו".
בתפריט כלים-> פקודות מאקרו -> סידור המאקרוים (ברר) נכתב "הפעלת מקרו" במקום "הפעלת מאקרו".
בתפריט קובץ-> שליחה נכתב "שליחה בדוא"ל כמסמךWord", בלי רווח בין שתי המלים האחרונות.
בדיאלוג קובץ-> שליחה-> יצירת תמצית אוטומטית... נכתב במקום אחד "הרמות הכלולות" ובמקום אחר "הרמות הנכללות". בנוסף, דיאלוג זה כולל את המשפט "התמצית כוללת את המספר הנבחר של פסקאות מרמות המתאר הנכללות." זה משפט לא מובן בהקשרו (אין בדיאלוג שום מקום שבו בוחרים מספר של פסקאות), ואני חושד שתרגומו לקוי.
בדיאלוג קובץ-> הדפסה... לשונית "אפשרויות", נכתב "צור משימת הדפסה בודדת עבור השוואת פלט יוצא." ראשית, המשפט אינו צריך להסתיים בנקודה; שנית, למען העקביות מוטב "יצירת משימת..." וכו'.
בדיאלוג קובץ-> הדפסה... לשונית "כללי" -> מאפיינים -> לשונית "התקן" -> קומבו "סוג שפה של המדפסת", עברית ואנגלית מחורבשות להן יחדיו בתוך ערכי הקומבו.
בדיאלוג עריכה-> שינויים -> הגנה... נכתב פעם "ססמה" (שגוי) ופעם "סיסמה".
בדיאלוג עריכה -> חיפוש והחלפה... נכתב "גודל אות על פי הדוגמה". לא מובן למה הכוונה.
בדיאלוג עריכה -> חיפוש והחלפה... נכתב "בחירה הנוכחית בלבד" במקום "הבחירה הנוכחית בלבד".
הפקודה עריכה-> החלפת מסד נתונים... מובילה לדיאלוג שכותרתו "החלפת מסדי נתונים".
בדיאלוג עריכה-> החלפת מסד נתונים... מופיע למטה טקסט ארוך עם שגיאות רבות בניסוח (תרגום מילולי מאנגלית)וגם שגיאת ריווח.
בתפריט תצוגה-> סרגלי כלים מופיע "הגדרות תלת מימדיות" (?!) במקום "הגדרות תלת ממד".
בדיאלוג תצוגה-> מרחק מתצוגה... כותרת החלון היא "מיקוד ותצוגת פריסה" ומתחת מופיע "גורם זום". זה בלתי מובן לחלוטין. מוטב שכותרת החלון תהיה "מרחק מתצוגה ופריסת תצוגה", ושמתחתיה ייכתב "מקדם מרחק מתצוגה".

זה רק לבינתיים, בהמשך אולי אעבור על שאר התפריטים...
kaplan - 24/12/2011 - 15:33
נושא ההודעה:
חמוס במשקפיים :


בדיאלוג תצוגה-> מרחק מתצוגה... כותרת החלון היא "מיקוד ותצוגת פריסה" ומתחת מופיע "גורם זום". זה בלתי מובן לחלוטין. מוטב שכותרת החלון תהיה "מרחק מתצוגה ופריסת תצוגה", ושמתחתיה ייכתב "מקדם מרחק מתצוגה".

זה רק לבינתיים, בהמשך אולי אעבור על שאר התפריטים...


איזה מהבטות ? (0,1 או 2)

כל נושאי המאקרו מחכה ליישור קו רציני יותר.

אצלי (בטא2) יש רווח בין שתי המילים האחרונות של "שליחה בדוא"ל כמסמךWord".

תמצית אוטומטית: תוקן לכלולות בשני המקומות. המשפט הנוסף הוא תרגום נכון של המשפט האנגלי, אך יש משפט אחר שדורש שינוי כדי שידבר על פסקאות ולא על תת נקודות. המשפט האנגלי שונה לגרסה הבאה (3.6) כי אנחנו כבר בהקפאת מחרוזות, אבל התרגום לעברית תוקן כבר עכשיו.

קובץ -> הדפסה -> אפשרויות - המשפט תוקן.

קובץ -> הדפסה -> כללי - הקומבו תוקן.

עבור בטא2 עשינו יישור קו, והכל שונה לססמה (הצורה התקנית של המילה).

חיפוש והחלפה - תרגום גרוע ל-match case. התרגום עודכן ל-"התאמת רישיות" וגם בוצע יישור קו של המונחים הקשורים לרישיות. גם בחירה נוכחית תוקן (התרגום אמור להיות משהו שונה לחלוטין).

בוצע יישור קו (מימד -> ממד), וגם תיקונים לחלק מהביטויים כמו בדוגמה.

בוצע יישור קו (זום -> מרחק מתצוגה).

תודה על כל ההערות...
Anonymous - 26/12/2011 - 16:05
נושא ההודעה: המשך
בעיות בתפריט "הוספה":

הוספה-> שדות-> אחר... : נכתב שדה-DDE. נדמה לי שהקו המפריד מיותר.
הוספה-> הערת שוליים \ הערת סיום... : בכפתורי הרדיו תחת "סוג" נכתב "הערות שוליים" ו-"הערות סיום". אני חושב שצורת היחיד מתאימה יותר, כי הרי הדיאלוג עוסק בהערה אחת, לא ברבות.
הוספה-> מפתחות וטבלאות-> רשומה... א. ברירת המחדל בקומבו "אינדקס" היא "מפתחות אלפביתיות", צ"ל אלפביתיים. ב. בתיבת בחירה למטה מופיע: "החלה על כל קטעי הטקסט דומים." ראשית - צ"ל הדומים, שנית - הנקודה בסוף מיותרת.
הוספה-> מפתחות וטבלאות-> מפתחות וטבלאות... -> לשונית מפתח\טבלה: א. נכתב "הגנה בפני שינויים ידניים", מוטב "הגנה מפני" וכו'. ב. המלים "תצוגה מקדימה" משמאל למטה קטועות.
הוספה-> מפתחות וטבלאות-> מפתחות וטבלאות... -> לשונית ערכים: א. נכתב "מיקום טאב יחסית להזחה של סגנון הפסקה". מוטב "בסגנון הפסקה" וכו', כי הסגנון עצמו אינו מוזח. ב. האם "אתחול" הוא תרגום מתאים ל-reset כשהכוונה היא לשחזור ערכים לברירת המחדל שלהם?
הוספה-> מסגרת-> לשונית סוג: א. תחת "רוחב" האפשרויות הן "יחסי" ו-"אוטומטי", אך תחת "גובה" הן "יחסי" ו-"גודל אוטומטי". מוטב להאחיד. ב. בסקציית "מיקום", במקום "ל" סתם, שאינו מובן, מוטב "ביחס ל".
הוספה-> מסגרת-> לשונית הפעלת מאקרו: א. חוסר האחידות חוגג: מאקרוים, מאקרויים. ב. תחת "אירוע", במקום "מפעיל קישור" מוטב "הפעלת קישור".
הוספה-> טבלה: בברירת המחדל מופיע: "השורות ה-[1] הראשונות". לא משהו. מוטב לכתוב במקום "השורות ה-" "שורות ראשונות: " ולוותר כליל על השדה שבו כתוב עכשיו "ראשונות", שאחרי התיבה.
הוספה-> תמונה-> סריקה-> בחירת מקור: א. בשטח "סקציית סריקה" אין אחידות: חלק מהאופציות מסתיימות בנקודתיים וחלק לא. ב. התוויות על הכפתורים ארוכות מדי ומגדילות אותם. ג. "יצירה תצוגה מקדימה" זה לא עברית.

ולבסוף: באג משונה: הוספה-> עצם-> תרשים... , ואז ללחוץ del. מתקבלת הודעת שגיאה בגרמנית.
Anonymous - 26/12/2011 - 18:29
נושא ההודעה: בעיות תרגום
בעיות בתפריט עיצוב:

תו...->גופן : הקמץ בדוגמה למטה מופיע תחת ה-L של Loram Ipsum ולא תחת ה-א של אלף בית.
תו...-> פעלולי גופנים: "פעלולים" מציין משהו אקסטרווגנטי. זה לא מתאים לדיאלוג שבסך הכל עוסק בצלליות, קו תחתון וכו'.
תו...-> עמדה: תרגום מובן יותר יהיה "מצב" או "הצבה".
פיסקה... -> יישור: במקום "מיושר"" עדיף "לשני הצדדים". במקום "שמאל", "ימין", "מרכז", עדיף "לשמאל", "לימין" ו-"למרכז". בערכים שבתיבת "כיוון טקסט" מוטב לכתוב "משמאל לימין" ו-"מימין לשמאל" בלי מקפים מיותרים באמצע.
פיסקה...-> מספור: את התווית "קו מתאר" מוטב לתרגם "מתאר". אין כאן קו מתאר של ממש.
עמוד...->סדרן: בעיות ריווח בין עברית לאנגלית בטקסט תחת הכותרת "מכיל".
דף כותרת...: א. כותרת הדיאלוג היא "עמודי כותרת", בניגוד לאמור בתפריט. ב. בתוויות למטה מוטב "מספר עמוד" ולא "עמוד מספר".
עיצוב אוטומטי->תיקון אוטומטי-...>אפשרויות: א. "תיקון שתי אותיות ראשיות עוקבות" צ"ל "רישיות". ובכלל צריך האחדה: אותיות גדולות\קטנות, או אותיות רישיות\לא רישיות? ב. "מחיקת רווחים וטאבים בתחילה ובסוף של פיסקה" צ"ל "מחיקת רווחים וטאבים בתחילת פיסקה ובסופה". בדומה לכך, "מחיקת רווחים וטאבים בסוף ובתחילה של שורה" צ"ל "מחיקת רווחים וטאבים בתחילת שורה ובסופה". ג. "שילוב פסקאות שורה בודדת אם האורך גדול מ-50%" - תרגום לא מובן.
עיצוב אוטומטי->תיקון אוטומטי-...>השלמת מילה: במקום "הפעלת הפונקציה של השלמת מילה" מוטב פשוט "הפעלת השלמת מילים".
תת-תפריט יישור: בלגן תחבירי. כרגע כתוב שם: שמאלה, ממורכז, ימינה, מיושר, עליון, מרכז, למטה. יותר פשוט ומובן לכתוב: לשמאל, לאמצע, לימין, לשני הצדדים, למעלה, למרכז, למטה.
תת-תפריט קיבוץ: במקום "יצירה קבוצה" צ"ל "יצירת קבוצה". בנוסף, "יציאה מהקבוצה" צריך ככל הנראה להיות "הוצאה מקבוצה".
kaplan - 27/12/2011 - 01:34
נושא ההודעה: Re: המשך
Anonymous :
בעיות בתפריט "הוספה":
הוספה-> שדות-> אחר... : נכתב שדה-DDE. נדמה לי שהקו המפריד מיותר.
הוספה-> הערת שוליים \ הערת סיום... : בכפתורי הרדיו תחת "סוג" נכתב "הערות שוליים" ו-"הערות סיום". אני חושב שצורת היחיד מתאימה יותר, כי הרי הדיאלוג עוסק בהערה אחת, לא ברבות.
הוספה-> מפתחות וטבלאות-> רשומה... א. ברירת המחדל בקומבו "אינדקס" היא "מפתחות אלפביתיות", צ"ל אלפביתיים. ב. בתיבת בחירה למטה מופיע: "החלה על כל קטעי הטקסט דומים." ראשית - צ"ל הדומים, שנית - הנקודה בסוף מיותרת.
הוספה-> מפתחות וטבלאות-> מפתחות וטבלאות... -> לשונית מפתח\טבלה: א. נכתב "הגנה בפני שינויים ידניים", מוטב "הגנה מפני" וכו'. ב. המלים "תצוגה מקדימה" משמאל למטה קטועות.
הוספה-> מפתחות וטבלאות-> מפתחות וטבלאות... -> לשונית ערכים: א. נכתב "מיקום טאב יחסית להזחה של סגנון הפסקה". מוטב "בסגנון הפסקה" וכו', כי הסגנון עצמו אינו מוזח. ב. האם "אתחול" הוא תרגום מתאים ל-reset כשהכוונה היא לשחזור ערכים לברירת המחדל שלהם?
הוספה-> מסגרת-> לשונית סוג: א. תחת "רוחב" האפשרויות הן "יחסי" ו-"אוטומטי", אך תחת "גובה" הן "יחסי" ו-"גודל אוטומטי". מוטב להאחיד. ב. בסקציית "מיקום", במקום "ל" סתם, שאינו מובן, מוטב "ביחס ל".
הוספה-> מסגרת-> לשונית הפעלת מאקרו: א. חוסר האחידות חוגג: מאקרוים, מאקרויים. ב. תחת "אירוע", במקום "מפעיל קישור" מוטב "הפעלת קישור".
הוספה-> טבלה: בברירת המחדל מופיע: "השורות ה-[1] הראשונות". לא משהו. מוטב לכתוב במקום "השורות ה-" "שורות ראשונות: " ולוותר כליל על השדה שבו כתוב עכשיו "ראשונות", שאחרי התיבה.
הוספה-> תמונה-> סריקה-> בחירת מקור: א. בשטח "סקציית סריקה" אין אחידות: חלק מהאופציות מסתיימות בנקודתיים וחלק לא. ב. התוויות על הכפתורים ארוכות מדי ומגדילות אותם. ג. "יצירה תצוגה מקדימה" זה לא עברית.

ולבסוף: באג משונה: הוספה-> עצם-> תרשים... , ואז ללחוץ del. מתקבלת הודעת שגיאה בגרמנית.


כל הכבוד על הדיווחים, זה ממש מועיל.

לפני הסדר:
תוקן
תוקן
תוקן. הנקודה המיותרת מופיעה במחרוזת האנגלית. בעקבות ההערה שלך תיקנתי את זה: http://cgit.freedesktop.org/libreoffice/core/commit/?h=libreoffice-3-5&id=d3912cccfa4ae18c8d8b14b0bdc9f78b6ed87c54
תוקן. החיתוך של תצוגה מקדימה קורה גם בממשק אנגלי, דווח לרשימת התפוצה של המפתחים כבאג מינורי. http://lists.freedesktop.org/archives/libreoffice/2011-December/022992.html
תוקן. אתחול הוא אכן reset התרגום תוקן (איפוס) אך לא נכנס לבניה הנוכחית.
תוקן. ההבדל קיים באנגלית בין automatic לבין AutoSize... קשה להעביר את זה לעברית.
תוקן. כאמור בתגובה הקודמת, נושאי המאקרו מחכה ליישור קו נפרד. למרבה הפלא יש אפשרות לשלוט על מיקום התיבת מספרים דרך התרגום וזה תוקן גם כן. יופיע X שורות ראשונות.
תוקן. גודל הכפתורים הוא מכוון.

את הבאג לא הצלחתי לשחזר על בטא2, קיבלתי הודעת שגיאה בעברית.
Anonymous - 27/12/2011 - 04:05
נושא ההודעה: תפריטי טבלה וכלים
הערה כללית: בכל מקום שבו נכתב "דף", נכון יותר לכתוב "עמוד".

תפריט טבלה:

עיצוב אוטומטי...->יותר: במקום "דוגמה" מוטב "דוגמת רקע" (הכוונה לצבעי רקע של שורות הכותרת בטבלה).
טבלה->צורת המספרים...: א. מוביל לדיאלוג שכותרתו "תבנית מספר" (ניסוח הגיוני יותר). בקומבו "שפה" נכתב "בררת מחדל - עברית" במקום "ברירת מחדל - עברית".
טבלה->תכונות טבלה...: א. מוביל לדיאלוג שכותרתו "עיצוב טבלה". מי מהשניים נכון? ב. גם שם רצוי לעשות האחדה למונחים הקשורים ליישור (ר' הודעה קודמת).

תפריט כלים:

איות ודקדוק...: רוב הכפתורים מנוסחים עם שם פועל ("להתעלם" וכו') אך אחד מנוסח כציווי ("התעלם פעם אחת").
שפה->לבחירה: לא מובן. מוטב "לטקסט הנבחר".
מספור פסקאות...: מוביל לדיאלוג שכותרתו "קווי מתאר של מספור". כדאי למצוא משהו מובן יותר.
מספור פסקאות...->מספור: התווית "מפריד" לא מובנת, ולכן גם לא מובן מה פירוש התוויות שתחתיה בהיררכיה: "לפני", "אחרי" ו-"להתחיל ב" (תווית שאחריה, אגב, מוטב להציב מקף: להתחיל ב-. אבל כדאי להימנע ממליות יחס מנותקות באופן כללי).
מספור פסקאות...->מיקום: א. נכתב "מסםור" במקום "מספור". ב. כדאי לתקן את הערכים בקומבו "יישור המספור" בהתאם להודעה הקודמת. ג. לא מובן מה פירוש "מיושר ב" - כדאי להעביר לתבנית שמנית. כנ"ל לגבי "מוכנס ב" (אולי כדאי לשקול להשתמש ב-"הזחה פנימה"). ד. לא מובן מה פירוש "מיקום טאב" בהקשרו בתוך הקומבו "מספור ולאחר מכן". אולי מוטב פשוט "טאב".
מספור שורות...->א. בקומבו "סגנון תו", הערך "ערך מפתחות ראשי" לא מובן. ב. בקומבו "עיצוב", הערך "מספור לוע"זי" צ"ל "מספור לועזי". ג. בתיבת "ריווח" אין רווח בין המספר למילה ס"מ. ד. התווית "ספירה" צריכה כנראה להיות "מספור". ה. לא ברור למה הכוונה בתווית "כל אחד".
הערות שוליים...: א. במקום "להתחיל ב" מוטב "התחלה ב", ועוד יותר טוב "המספר הראשון". ב. הערכים של הקומבו "ספירה" הם "לדף", "לפרק" ו-"למסמך"; מוטב "בכל דף", "בכל פרק" ו-"בכל המסמך". ג. במקום "הודעת המשך" מוטב "הודעה על המשך". ד. במקום "סוף הערת השוליים" מוטב "בסוף הערת השוליים". ה. במקום "התחלת העמוד הבא" מוטב "בתחילת העמוד הבא".
אשף מיזוג דואר...: א. במקום "לקבוצה של אנשים" מוטב "לקבוצת אנשים", במקום "כל מכתב מכיל קטע מסוים לכתובת וברכה פותחת" מוטב "כל מכתב כולל מקטע לכתובת ומקטע פתיחה". במקום "יש גם אפשרות" מוטב "ניתן". המלים "באופן אישי" מיותרות. ב. במקום "להעלים שורות עם שדות ריקים" מוטב "העלמת שורות" וכו'. ג. בשלב "הכנסת בלוק לכתובת"->עוד...: נכתב "במידה וחיא לא" במקום "במידה והיא לא". ד. במקום "להתאים שדות" מוטב "התאמת שדות". ה. ברכת ברירת המחדל "לכל מען דבעי" צ"ל "לכל מאן דבעי". ה. בשלב "התאמת הפריסה" יש תווית "נוי מרחק מהתצוגה" - לא מובן. ו. במקום "תצוגה מקדימה של מסמך ממוזג מופיעה עכשיו." מוטב "התצוגה המקדימה הנוכחית היא של המסמך הממוזג." ז. במקום "כדי לאפשר עריכת המסמך, ניתן למזער את אשף המיזוג על ידי לחיצה על 'עריכת מסמך'." מוטב "כדי למזער את אשף המיזוג ולערוך את המסמך ניתן ללחוץ על 'עריכת מסמך'." ח. "התאמה אישית של מסמכי מיזוג בדואר" צ"ל "התאמה אישית של מסמכי מיזוג דואר". "עריכת פרטנית של מסמכים" צ"ל "עריכה פרטנית של מסמכים". "לחיצה על 'עריכת פרטנית של מסמכים' יצמצם [וכו']" צ"ל "לחיצה על 'עריכה פרטנית של מסמכים' תצמצם [וכו']". ט. במקום "לחפש" צ"ל "חיפוש", במקום "להתחשב" צ"ל "התחשבות". גם כאן צ"ל האחדה של גדולות \ קטנות לעומת רישיות. י. במקום "יש לבחור אחת מהאפשרויות למטה" מוטב "נא לבחור אחת מהאפשרויות הבאות". את כל המקרים שבהם נכתב "המסמך המוזג" יש לשנות ל-"המסמך הממוזג".
הגדרת מסנני XML...: "לבדוק" ו-"לפתוח" צ"ל "בדיקה" ו-"פתיחה". "לשמור בתור חבילה" צ"ל "שמירה כחבילה".
הגדרת מסנני XML...->חדש->תמורה: לא מובן מה פירוש "תמורה".
הגדרת מסנני XML...->לבדוק XSLTים...: א. "מסמך התמורה" לא מובן. ב. "מסמך הנוכחי" צ"ל "המסמך הנוכחי". ג. "להציג מקור" צ"ל "הצגת מקור".
התאמה אישית...->ארועים: א. נכתב "מיזוג מכתבים אחידים". צריך להחליט אם משתמשים בזה או ב-"מיזוג דואר" בכל ליברה-אופיס. ב. מתייחסים ל-"מצב 'שונה'", אבל במקומות אחרים מדברים על "מצב 'המסמך השתנה'".
Anonymous - 27/12/2011 - 15:32
נושא ההודעה: בעיות תרגום - אפשרויות
הערה כללית: דרושה האחדה - לפעמים נכתב "דו שיח" ולפעמים נכתב "דו-שיח".

בעיות תרגום תחת "אפשרויות":

ליברה אופיס: נכתב: "ניתן לציין פרטים אישיים, ברירות מחדל לשמירת מסמכים, ונתיבים לקבצים חשובים." הפסיק האחרון מיותר.
ליברה אופיס->כללי: "מתן האפשרות לשמירת המסמך אפילו אם לא שונה" - מוטב "מתן אפשרות לשמירת המסמך אפילו אם לא השתנה".
ליברה-אופיס->זכרון: "מטמון עבור עצמים מוכנסים" - לא מובן. מה זה עצם מוכנס?
ליברה-אופיס->תצוגה: א. "מימדים" צ"ל "ממדים". ב. "גודל וסגנון צלם" צ"ל "גודל וסגנון צלמיות". ג. בערכים בקומבו מתחת, "אוטומט" צ"ל "אוטומטי". ד. "איתחול גופן מסך" לא מובן. ה. בקומבו "צלמיות בתפריטים" מוטב "הסתרה" ו-"הצגה", לא "הסתר" ו-"הצג". ו. "להשתמש במאיץ חומרה" צ"ל "שימוש בהאצת חומרה", או מוטב פשוט "האצת חומרה". ז. במקום "שימוש בהחלקת גופנים" מוטב פשוט "החלקת גופנים". ח. "לוח טיוטה" - האם זה באמת התרגום המקובל ל-clipboard?
ליברה-אופיס->הדפסה: א. לא ברור מה זה "צמצום שקיפות", "צמצום מפות סיביות" ו-"צמצום מעברי צבע". ב. לא מובן מה פשר תיבת הבחירה "שקיפות".
ליברה-אופיס->גופנים: א. "החלת החלפת טבלה" צ"ל "החלת טבלת החלפה". ב. לא מובן מה זה "מסך" בכותרות העמודות. ג. "רק גופנים לא-פרופורציונאלים" צ"ל "רק גופנים לא פרופורציונליים".
ליברה-אופיס->אבטחה: א. "כוונון אפשרויות אבטחה והגדרת אזהרות למידע מוסתר במסמכים." ראשית הנקודה מיותרת, ושנית - מה זה אזהרות למידע מוסתר במסמכים? ב. "סיסמאות מוגנים על ידי סיסמה ראשית." צ"ל "הסיסמאות מוגנות" וגו'. במקום "תתבקש להזין אותה" מוטב "יש להזינה". ג. במקום "להגדיר רמת אבטחה" וכו' צ"ל "הגדרת רמת אבטחה" וכו'.
ליברה-אופיס->אבטחה->אפשרויות: במקום "הזהר אם המסמך" וכו' צ"ל "הצגת אזהרה אם המסמך" וכו'. במקום "שינויים שהוקלטו" צ"ל "שינויים מתועדים". ג. בכל מקום שכתוב "בעת השמירה" מוטב "בעת שמירה".
ליברה-אופיס->אבטחה->אבטחת מאקרויים (ברר): א. הכותרת היא "בטחון מאקרואים". הא? ב. תחת לשונית "רמת אבטחה" האפשרויות מנוסחות בזכר: "גבוה מאוד." "גבוה." "בינוני." "נמוך (לא מומלץ)." ראשית, צ"ל בלשון נקבה; שנית, הנקודות בסוף מיותרות. ג. "ממיקומי קובץ נאמנים" צ"ל "ממיקומי קובץ מהימנים". באותו משפט, יש נקודה במקום פסיק "בין אם חתום ובין אם לא חתום. לא יופעל." ד. "דורש אישור יזום" צ"ל "נדרש אישור יזום". ה. "אלה אם כן" צ"ל "אלא אם כן".
ליברה-אופיס->הופעה->צבעים מותאמים אישית: כל מקום שבו כתוב "כותר" צ"ל "כותרת".
ליברה-אופיס->נגישות: א. מוטב "שונות", "מראה ניגודיות גבוהה", ולא "אפשרויות שונות", "אפשרויות למראה ניגודיות גבוהה". הרי אנחנו כבר בחלון אפשרויות. ב. דרושה האחדה: מראה ניגודיות גבוהה, או מצב ניגודיות גבוה?
ליברה-אופיס->ג'אווה: "להשתמש בסביבת הרצה של ג'אווה" צ"ל "שימוש בסביבת הרצה של ג'אווה".

אולי אמשיך אחר כך!
kaplan - 28/12/2011 - 01:45
נושא ההודעה: Re: המשך
kaplan :

תוקן. החיתוך של תצוגה מקדימה קורה גם בממשק אנגלי, דווח לרשימת התפוצה של המפתחים כבאג מינורי. http://lists.freedesktop.org/archives/libreoffice/2011-December/022992.html


כיף לראות שאנשים עוזרים לתקן דברים קטנים במהירות.
http://cgit.freedesktop.org/libreoffice/core/commit/?id=f29c4dca4a451d28d5fef06c966725636e542eeb

קפלן
Anonymous - 28/12/2011 - 03:51
נושא ההודעה: טעינה \ שמירה, שפה, Writer
1. כלים->אפשרויות->טעינה\שמירה:

טקסט הפתיחה עילג משהו. "צורות קובץ חיצוניים" צ"ל "צורות קובץ חיצוניות". באופן כללי, בכל מקום שבו נכתב "להגדיר הגדרות" מוטב "לקבוע הגדרות". במקום "וגם" מוטב "וכן".

כללי: א. יש שני צ'קבוקסים שמתורגמים אותו דבר, "טעינת ההגדרות המיוחדות למשתמש\ת יחד עם המסמך". הא? ב. האחדה: "שמירת URL יחסיים" או "שמירת URL יחסית"? ג. במקום "הזהר בעת" וכו' מוטב "הצגת הזהרה בעת" וכו'.

תכונות vba: האחדה: "קוד להפעלה" או "קוד בר ביצוע"? לדעתי התרגום הנכון הוא בכלל "קוד בר הרצה". ב. האחדה: "שמירת קוד בייסיק מקקורי" או "שמור קוד בייסיק מקורי"?

אופיס של מיקרוסופט: טקסט מוצג כריבועים בתוך הטבלה.

תאימות HTML: תווית מוצגת כריבועים תחת "יייבוא".

2. שפה:

שפות: א. "שפת ה" (בכותרת הדף) לא מתיישב עם האופציות שלמטה. מוטב "שפה עבור". ב. במקום "בררת מחדל" בקומבואים צ"ל "ברירת מחדל". ג. במקום "מערבי" מוטב "שפות מערביות", במקום "המזרח הרחוק" מוטב "שפות המזרח הרחוק".

עזרי כתיבה: "מילונים המוגדרים ע"י המשתמש" - ראשית, מוטב שלא להשתמש בראשי תיבות. שנית, במקומות אחרים נכתב משתמש\ת, ונחוצה האחדה. ג. גם כאן יש להחליט אם מדברים על אותיות גדולות או על רישיות.

מתאר טקסט מורכב: א. כל סעיף "בדיקת רצף" לא מובן. מה זה? ב. "לוגי", "ויזואלי" צ"ל "לוגית", "ויזואלית", משום שהכוונה לתנועת הסמן. ג. בקומבו "ספרות", במקום "הקשר" מוטב "לפי הקשר".

3. Libre Office Writer:

גם כאן טקסט הפתיחה מנוסח רע ומסורבל לתפארת. שגיאה בולטת: "חלק מההגדרות תחלנה" צ"ל "חלק מההגדרות תחולנה", או "יחולו" (מאחר שבמקומות אחרים ראיתי שלא משתמשים בצורת -נה).

כללי: א. האחדה: עדכון או עידכון? ב. "אוטומטית" צ"ל "אוטומטי" (הכוונה לעדכון).

תצוגה: מוטב "בעת תזוזה" ולא "בעת התזוזה".

עזרי עיצוב: א. האחדה: טקסט מוסתר או טקסט נסתר? כדאי לוודא שגם הצורה "מוסתרות \ נסתרות" עברה האחדה. ב. "שורת היישור לביטויים מתמטיים" - לא מובן. כנראה שה"א הידיעה מיותרת. ג. במקום "הסמן באזורים מוגנים" צ"ל "סמן באזורים מוגנים". ד. האחדה: במקומות מסויימים נכתב "איזור, איזורים, איזורי" ובאחרים "אזור, אזורים, אזורי".

רשת: א. "אופקי", "אנכי", צ"ל "אופקית", "אנכית" (פעמיים: הכוונה לרזולוציה ולתת-חלוקה). ב. האחדה: סינכרון או סנכרון?

הדפסה: א. "צורת הזנה נייר" צ"ל "צורת הזנת נייר". ב. "הדפס דפים ריקים" וכו' צ"ל "הדפסת דפים ריקים" וכו'.

טבלה: א. במקום "כותר" צ"ל "כותרת". ב. לא מובן מה פשר הערכים המספריים תחת "הזזת תאים" ו-"הכנסת תא". ג. "קבוע", ו-"קבוע, יחסי" צריכים לבוא בלשון נקבה, שום שהם מתארים התנהגות. ד. האחדה בדיאלוג זה: "שינויים" או "השינויים"?

שינויים: א. לא מובן מה פירוש "הכנסות". זה תרגום ל-Entries? ב. במקום "מאפיינים שונו" ו-"קווים שונו" מוטב "מאפיינים שהשתנו" ו-"קווים שהשתנו".

תאימות: א. הרוב מנוסח בשם פועל או בצורת הציווי, יש לשנות לשם פעולה. ב. "לפני פסקאות וטבלאות כשהם בראש הדף" צ"ל "כשהן". ג. "לא להוסיף ריווח נוסף בין שורות טקסט." הנקודה מיותרת. כנ"ל במשפט "להוסיף ריווח פסקאות וטבלאות אחרי פסקאות וטבלאות בתתי טבלאות." (בטוח שהמפלץ הזה מתורגם נכון, אגב?). ד. במקום "הרחבת ריווח המלים בפסקאות מיושרות, בשורות הטקסט שיש בסופן שבירת שורה יזומה" מוטב "הרחבת ריווח מלים בשורות טקסט המסתיימות בשבירת שורה יזומה בפסקאות מיושרות". ה. "כבררת מחדל" צ"ל "כברירת מחדל".

כיתוביות אוטומטיות: א. במקום "בהכנסה של" מוטב "בהכנסת". ב. בעיות ריווח בין עברית ואנגלית בתיבה שמתחת.

מיזוג דואר בדוא"ל: א. במקום "לשלוח תשובות לכתובת דוא"ל אחרת" מוטב "משלוח תשובות" וכו'. ב. "שם השרת או כתובת IP שלו" - "שלו" מיותר. ג. "להשתמש בקש מוצפן" - מה זה קש? האם הכוונה למטמון, cache, או לקשר? ד. בהודעת שגיאה בבדיקת ההגדרות: "יש לבדוק שהגדרות שם השרת, מספר כניסה, והגדרות האבטחה נכונות." הפסיק האחרון מיותר.ונראה לי שבזאת די לי. שמישהו אחר יעבור על קאלק, אימפרס, דראו ובייס Smile
Anonymous - 29/12/2011 - 05:10
נושא ההודעה: עוד בעיה
עברתי לבטא 2 Smile
עוד בעיה בכתבן: בקומבו שמופיע בתחתית תיבת הסגנונות (המוצגת ב-F11) מופיעים הערכים "סגנונות ישומות" (מה זה בכלל?), "סגנונות מותאמות" ו-"סגנונות מותנות". צורת הרבים של שמות התואר צריכה, כמובן, להיות בזכר.
Anonymous - 29/12/2011 - 23:06
נושא ההודעה:
בעיות כתבן נוספות, בחלונית הסגנונות:

בלשונית סגנון פסקה, הקומבו למטה כולל את האפשרות "כל הסגנונות", אך בשאר הלשוניות (סגנון עמוד וכו') שמה של אפשרות זו הוא "הכל". נחוצה האחדה.

בלשונית סגנון פסקה, כאשר בוחרים "כל הסגנונות": א. יש סגנון אחד בשם "הערת שוליים" וסגנון שני בשם "הערות השוליים". הא? ב. במקום "השולח" צ"ל "שם השולח". ב. במקום "כותרת המפתחות" צ"ל "כותרת מפתחות" (מה זה מפתחות בכלל? אינדקס? אז למה לא מפתח ביחיד?). ג. "כותרת המפתחות המוגדר בידי המשתמש\ת" - מה מוגדר בדיוק, המפתחות או הכותרת? ונחוצה האחדה לגבי משתמש ומשתמש\ת. ד. "כניסת גוף הטקסט" - מה זה? לא מובן. ה. "נמען" צ"ל "שם הנמען".

בלשונית סגנון תו, כאשר בוחרים "הכל": א. "מחזיק מקום" זה לא עברית. ב. במקום "מספר דף" צ"ל "מספר עמוד" (וכאמור, בכל מקום שנאמר page צריך לתרגם עמוד, לא דף). ג. במקום "רוחב תו קבוע" מוטב "תווים ברוחב קבוע".
Anonymous - 01/01/2012 - 12:15
נושא ההודעה: Re: בעיות תרגום
Anonymous :
בעיות בתפריט עיצוב:

תו...->גופן : הקמץ בדוגמה למטה מופיע תחת ה-L של Loram Ipsum ולא תחת ה-א של אלף בית.
תו...-> פעלולי גופנים: "פעלולים" מציין משהו אקסטרווגנטי. זה לא מתאים לדיאלוג שבסך הכל עוסק בצלליות, קו תחתון וכו'.
תו...-> עמדה: תרגום מובן יותר יהיה "מצב" או "הצבה".
פיסקה... -> יישור: במקום "מיושר"" עדיף "לשני הצדדים". במקום "שמאל", "ימין", "מרכז", עדיף "לשמאל", "לימין" ו-"למרכז". בערכים שבתיבת "כיוון טקסט" מוטב לכתוב "משמאל לימין" ו-"מימין לשמאל" בלי מקפים מיותרים באמצע.
פיסקה...-> מספור: את התווית "קו מתאר" מוטב לתרגם "מתאר". אין כאן קו מתאר של ממש.


סבב חלקי:

על אובונטו זה נראה בסדר, אבדוק על דביאן גם.
בוצע יישור קו ל-"אפקטי גופנים".
בוצע יישור קו ל-"מיקום", מקווה שלא הכנסתי גם מקומות שם הכוונה למשרה/תפקיד.
שונה לשני הצדדים, ואני מקווה שתפסתי את שאר המקרים עם התיקון של "לשמאל, לימין למרכז".
אכן, אין קו... תוקן.
Anonymous - 01/01/2012 - 15:12
נושא ההודעה:
תודה על ההיענות, יש כאן באמת עבודה רבה.
עוד משהו מוזר: בחלונית הסגנונות, אחד הסגנונות נקרא בפשטות "טקסט". אבל קשה לי להאמין שזה תרגום נכון של המקור, משתי סיבות: א. הגופן בסגנון זה נטוי, ולא סטנדרטי. ב. הסגנון המשמש את גוף הטקסט נקרא, כראוי, "גוף הטקסט".
Anonymous - 01/01/2012 - 15:37
נושא ההודעה: Re: בעיות תרגום
קפלן :

בוצע יישור קו ל-"מיקום", מקווה שלא הכנסתי גם מקומות שם הכוונה למשרה/תפקיד.

כאן הצעתי "מצב" או "הצבה", מפני שבחלונית שזו כותרתה יש כבר סקציית "מיקום", לצד סקציות "סיבוב \ קביעת גודל" ו-"ריווח".
Anonymous - 02/01/2012 - 14:04
נושא ההודעה: Re: בעיות תרגום
Anonymous :
קפלן :

בוצע יישור קו ל-"מיקום", מקווה שלא הכנסתי גם מקומות שם הכוונה למשרה/תפקיד.

כאן הצעתי "מצב" או "הצבה", מפני שבחלונית שזו כותרתה יש כבר סקציית "מיקום", לצד סקציות "סיבוב \ קביעת גודל" ו-"ריווח".


בשני המקומות באנגלית זה position, אז אני מעדיף שיהיה אותו תרגום...
Anonymous - 02/01/2012 - 19:20
נושא ההודעה: Re: בעיות תרגום
Anonymous :
בעיות בתפריט עיצוב:
עמוד...->סדרן: בעיות ריווח בין עברית לאנגלית בטקסט תחת הכותרת "מכיל".
דף כותרת...: א. כותרת הדיאלוג היא "עמודי כותרת", בניגוד לאמור בתפריט. ב. בתוויות למטה מוטב "מספר עמוד" ולא "עמוד מספר".
עיצוב אוטומטי->תיקון אוטומטי-...>אפשרויות: א. "תיקון שתי אותיות ראשיות עוקבות" צ"ל "רישיות". ובכלל צריך האחדה: אותיות גדולות\קטנות, או אותיות רישיות\לא רישיות? ב. "מחיקת רווחים וטאבים בתחילה ובסוף של פיסקה" צ"ל "מחיקת רווחים וטאבים בתחילת פיסקה ובסופה". בדומה לכך, "מחיקת רווחים וטאבים בסוף ובתחילה של שורה" צ"ל "מחיקת רווחים וטאבים בתחילת שורה ובסופה". ג. "שילוב פסקאות שורה בודדת אם האורך גדול מ-50%" - תרגום לא מובן.
עיצוב אוטומטי->תיקון אוטומטי-...>השלמת מילה: במקום "הפעלת הפונקציה של השלמת מילה" מוטב פשוט "הפעלת השלמת מילים".
תת-תפריט יישור: בלגן תחבירי. כרגע כתוב שם: שמאלה, ממורכז, ימינה, מיושר, עליון, מרכז, למטה. יותר פשוט ומובן לכתוב: לשמאל, לאמצע, לימין, לשני הצדדים, למעלה, למרכז, למטה.
תת-תפריט קיבוץ: במקום "יצירה קבוצה" צ"ל "יצירת קבוצה". בנוסף, "יציאה מהקבוצה" צריך ככל הנראה להיות "הוצאה מקבוצה".


דווח לרשימת התפוצה, וגם יש שם באג של שתי מחרוזות צמודות ("הדףשמאל").
מספר עמוד תוקן, צפוי יישור קו מדף לעמוד שם יתוקן החלק הראשון (היישור יעשה בעקבות ההערה הזאת).
תוקן. גם המקור לא משהו (:
תוקן.
אמור להיות מתוקן כבר מאחד מהסבבים הקודמים. צריך לוודא בבטא3.
יצירה תוקן ליצירת, יציאה מהקבוצה תוקן ליציאה מקבוצה (ביחד עם תיקון של כניסה לקבוצה).
Anonymous - 03/01/2012 - 23:19
נושא ההודעה:
א. תודה רבה על העבודה היפה
ב. ב CALC נתונים>טבלת PIVOT >יצירה , מתורגם שדות תאריך והתרגום צ"ל שדות נתונים
kaplan - 04/01/2012 - 19:14
נושא ההודעה:
Anonymous :
ב. ב CALC נתונים>טבלת PIVOT >יצירה , מתורגם שדות תאריך והתרגום צ"ל שדות נתונים


תוקן. תודה.
Anonymous - 04/01/2012 - 22:29
נושא ההודעה:
לא קשור ישיר לתרגום בטבלאות שנוצרות ע"י pivot table היישור הוא לשמאל למרות שהכיתוב הוא בעברית
חתול - 04/01/2012 - 23:28
נושא ההודעה:
למה טבלת pivot ולא טבלת ציר? עברית בבקשה...
kaplan - 05/01/2012 - 00:05
נושא ההודעה:
חתול :
למה טבלת pivot ולא טבלת ציר? עברית בבקשה...

היו שלושה מופעים של טבלת Pivot והם תוקנו לטבלת ציר. שאר המופעים כבר היו תקינים.
Anonymous - 05/01/2012 - 21:08
נושא ההודעה:
ב CALC נתונים>טופס > מתורגם הרשומה האחרונה במקום הרשומה הקודמת. תודה
kaplan - 06/01/2012 - 01:13
נושא ההודעה:
Anonymous :
ב CALC נתונים>טופס > מתורגם הרשומה האחרונה במקום הרשומה הקודמת. תודה


זאת לא טעות תרגום, כי כך זה גם באנגלית. עם זאת, הכפתור באמת לא מכיל את הטקסט הנכון וגם יש באג בהתנהגות שלו (זמין רק לאחר שמגיעים לרשומה האחרונה).

שלחתי טלאי לביצוע כל התיקונים, מקווה שיתקבל.

http://lists.freedesktop.org/archives/libreoffice/2012-January/023417.html

קפלן
kaplan - 06/01/2012 - 18:13
נושא ההודעה:
kaplan :
Anonymous :
ב CALC נתונים>טופס > מתורגם הרשומה האחרונה במקום הרשומה הקודמת. תודה

זאת לא טעות תרגום, כי כך זה גם באנגלית. עם זאת, הכפתור באמת לא מכיל את הטקסט הנכון וגם יש באג בהתנהגות שלו (זמין רק לאחר שמגיעים לרשומה האחרונה).
שלחתי טלאי לביצוע כל התיקונים, מקווה שיתקבל.

התיקון בפנים (: תענוג לראות איך דיווח על בעיה כביכול בתרגום הופכת לטלאי של באג.
http://cgit.freedesktop.org/libreoffice/core/commit/?h=libreoffice-3-5&id=50d8f2cf9410fd368c597feabe7d91ab202c6200
kaplan - 07/01/2012 - 21:40
נושא ההודעה: Re: בעיות תרגום
קפלן :
Anonymous :
בעיות בתפריט עיצוב:
עמוד...->סדרן: בעיות ריווח בין עברית לאנגלית בטקסט תחת הכותרת "מכיל".

דווח לרשימת התפוצה, וגם יש שם באג של שתי מחרוזות צמודות ("הדףשמאל").

התיקון לבעיית הרווח החסר: http://cgit.freedesktop.org/libreoffice/core/commit/?h=libreoffice-3-5&id=0a3f2d4da89474d5e680011aab65f81025b5eba6
Anonymous - 08/01/2012 - 00:23
נושא ההודעה:
כיף לשמוע שהתיקונים מהירים ויעילים כל כך!
יש חדשות גם בנוגע למחרוזות בתפריטי "טבלה" ו-"כלים", ולמחרוזות בדיאלוג האפשרויות?
kaplan - 08/01/2012 - 00:48
נושא ההודעה:
חמוס במשקפיים :
כיף לשמוע שהתיקונים מהירים ויעילים כל כך!
יש חדשות גם בנוגע למחרוזות בתפריטי "טבלה" ו-"כלים", ולמחרוזות בדיאלוג האפשרויות?


מקווה לעבוד עליהם מחר לקראת היעד מסירה של BETA3... בכל מקרה התיקונים האלה דורשים זמן וזאת הסיבה שאני מתעכב עם חלקם.

אגב, אשמח אם תשלח לי מייל עם פרטיך, כי מגיע לך קרדיט על כל עבודת ה-QA, ולתת אותה לחמוס במשקפיים לא נשמע טוב בהודעה לעיתונות (:
Anonymous - 08/01/2012 - 02:04
נושא ההודעה:
kaplan :
חמוס במשקפיים :


מקווה לעבוד עליהם מחר לקראת היעד מסירה של BETA3... בכל מקרה התיקונים האלה דורשים זמן וזאת הסיבה שאני מתעכב עם חלקם.

אגב, אשמח אם תשלח לי מייל עם פרטיך, כי מגיע לך קרדיט על כל עבודת ה-QA, ולתת אותה לחמוס במשקפיים לא נשמע טוב בהודעה לעיתונות (:


תודה רבה! אני מתקשה לשחזר סיסמה אבודה ב-Whatsup כדי לשלוח לך מסר, אבל השם הוא Yotam Benshalom והמייל, אם נחוץ, הוא benshalom אט ג'ימייל דוט קום.
kaplan - 13/01/2012 - 02:03
נושא ההודעה:
בטא3 יצאה היום, וכמעט כל התיקונים נכנסו פנימה - תודה רבה (:

יש כמה דברים שלא הספקתי להכניס, כמה דברים שצריך לתקן שוב וכמובן את אלה שלא הספקתי עוד לתקן... כל אלה יסודרו ל-RC1 שיגעו עוד שבועיים בערך.
kaplan - 23/01/2012 - 23:27
נושא ההודעה: Re: המשך
kaplan :
Anonymous :
הוספה-> טבלה: בברירת המחדל מופיע: "השורות ה-[1] הראשונות". לא משהו. מוטב לכתוב במקום "השורות ה-" "שורות ראשונות: " ולוותר כליל על השדה שבו כתוב עכשיו "ראשונות", שאחרי התיבה.

למרבה הפלא יש אפשרות לשלוט על מיקום התיבת מספרים דרך התרגום וזה תוקן גם כן. יופיע X שורות ראשונות.


מופיע תקין ב-RC1.
חמוס_במשקפיים - 26/01/2012 - 04:44
נושא ההודעה:
מעט בעיות נוספות:

בדיקת איות:
1. אם הסמן באמצע המסמך מופיעה הודעה מסיימת, "האם להמשיך לבדוק בתחילת המסמך?". צ"ל "האם להמשיך לבדוק מתחילת המסמך?"
2. כשמופיעה שגיאת כתיב כתוב מעל לחלונית "לא נמצאת במילון" (כלומר, הכוונה למילה), אבל על אחד הכפתורים בצד כתוב "להתעלם מכולם" (כלומר, ריבוי זכר). מוטב: "התעלמות מלאה".
3. "התעלם פעם אחת", "להתעלם מכולם", "לשנות", "לשנות את כולם", "בדוק דקדוק" - את הכל צריך לשנות לשם פעולה.

אחרי הוספת תמונה, סימונה והקלקה ימנית:
1. תת-תפריט סידור: א. האפשרויות הן "הבאה לפנים", "הבאה קדימה", "שליחה לאחור" ו-"שליחה לאחור" (שוב!). ב. גם ההבדל בין הבאה פנים והבאה קדימה אינו מובן. אחד מהם מתייחס כנראה לקדמת המסמך ואחד מתייחס להעלאה ברמה אחת בלבד, אבל לא מובן מי הוא מי.
2. תת-תפריט יישור: בלגן: "שמאל", "ממורכז", "מימין".
3. תת-תפריט שבירת שורות: "גלישה דרך" לא מובן. "פסקה ראשונה" לא מובן.
4. דיאלוג "גרפיקה..."
א. כותרת החלונית היא "תמונה" דווקא.
ב. לשונית "סוג": בקומבואים "ביחס ל" מופיע "אזור טקסט פסקה" ו-"אזור טקסט של העמוד". מוטב להאחיד את הצורה.
ג. לשונית "גלישה": האייקונים ל-"לפני" ו-"אחרי" צריכים להתהפך בממשק עברי.
ד. לשונית "תמונה": תחת "הפיכה" נכתב "אנכי" ו-"אופקי", צ"ל "אנכית" ו-"אופקית". לדעתי, אגב, "היפוך" מובן יותר מ-"הפיכה".
ה. לשונית "קיצוץ": "שמירת קנה המידה" הוא תרגום שגוי של scale בהקשר זה. נכון יותר לכתוב "שמירת יחס גדלים" או אפילו "שמירת יחס אורך ורוחב".


ולבסוף, שמות מוזרים של סרגלי כלים:
"יצירות גופנים" - בתפריט הזה לא יוצרים גופנים, אלא משחקים איתם בסגנון וורד-ארט. כדאי למצוא שם מוצלח יותר.
"מצא" - לא מובן כלל. עדיף, פשוט, "חיפוש".
"עצם־OLE" - המקף מיותר.
חתול - 26/01/2012 - 11:20
נושא ההודעה:
חמוס_במשקפיים :

"יצירות גופנים" - בתפריט הזה לא יוצרים גופנים, אלא משחקים איתם בסגנון וורד-ארט. כדאי למצוא שם מוצלח יותר.

השם מעט מוזר אבל כך זה נקרא גם במקור – font work.
mksoft - 26/01/2012 - 11:31
נושא ההודעה:
יכול להיות שהכוונה היא קיצור של workshop, אז אולי "סדנת גופנים" ?
חמוס_במשקפיים - 26/01/2012 - 16:04
נושא ההודעה:
mksoft :
יכול להיות שהכוונה היא קיצור של workshop, אז אולי "סדנת גופנים" ?

"סדנת גופנים" הוא תרגום מוצלח בהרבה בעיניי מ-"יצירות גופנים". Fontwork פירושו יצירה באמצעות גופנים, כמו ש־Metalwork פירושו יצירה באמצעות מתכת. לא מדובר כאן ביצירה של גופנים חדשים.
Anonymous - 12/03/2012 - 10:50
נושא ההודעה:
בעיצוב>פסקה>יישור>לשני הצדדים>שורה אחרונה, אחת האפשרויות היא "שמאל" בתרגום כנראה שזה נכון אבל במסמך בעברית אמור להיות "ימין" או "ברירת מחדל"
Anonymous - 12/03/2012 - 16:01
נושא ההודעה:
חמוס_במשקפיים :
mksoft :
יכול להיות שהכוונה היא קיצור של workshop, אז אולי "סדנת גופנים" ?

"סדנת גופנים" הוא תרגום מוצלח בהרבה בעיניי מ-"יצירות גופנים". Fontwork פירושו יצירה באמצעות גופנים, כמו ש־Metalwork פירושו יצירה באמצעות מתכת. לא מדובר כאן ביצירה של גופנים חדשים.


קרי, יצירה בגופנים! למה סדנה?
כל הזמנים הם GMT + 2 שעות