Whatsup - לינוקס, תוכנה חופשית וקוד פתוח בעברית

חומרה (כללי) - אני מנסה לעשות התקנה חדשה של לינוקס מדיסק התקנה

Anonymous - 16/05/2017 - 14:07
נושא ההודעה: אני מנסה לעשות התקנה חדשה של לינוקס מדיסק התקנה
בכונן DVD אבל ה boot של המחשב מסתיים בעליית מע' הפעלה (שכבר מותקנת)
כאילו שאין דיסק התקנה בכונן DVD - גם אחרי שהגדרתי בביוס גישה לכונן DVD

מה אני עושה
Anonymous - 16/05/2017 - 14:13
נושא ההודעה:
אני לא יודע למה אתה מתכוון ב"הגדרת גישה", אבל אתה צריך להגדיר כמה דברים בביוס: להגדיר את ה-DVD כאחד מהכוננים שאפשר לעשות מהם boot, ובנוסף להגדיר את הסדר של הכוננים שהביוס מנסה לעשות מהם boot. אתה רוצה שה-DVD יהיה הראשון. (כי הביוס יעלה את מערכת ההפעלה מהכונן הראשון שהוא ימצא בו מערכת.)
Anonymous - 16/05/2017 - 15:13
נושא ההודעה:
עמית :
אני לא יודע למה אתה מתכוון ב"הגדרת גישה", אבל אתה צריך להגדיר כמה דברים בביוס: להגדיר את ה-DVD כאחד מהכוננים שאפשר לעשות מהם boot, ובנוסף להגדיר את הסדר של הכוננים שהביוס מנסה לעשות מהם boot. אתה רוצה שה-DVD יהיה הראשון. (כי הביוס יעלה את מערכת ההפעלה מהכונן הראשון שהוא ימצא בו מערכת.)


מבחינת סדר הכוננים - נתתי priority לכונן DVD

איך אני מאפשר boot מכונן DVD
mksoft - 16/05/2017 - 15:28
נושא ההודעה:
צרבת נכון את הדיסק? בתור image?
Anonymous - 16/05/2017 - 18:55
נושא ההודעה:
בחלק מהמחשבים, לחיצה על F12, בזמן הבוט, תיתן אפשרות בחירת המדיה ממנה עולה מערכת ההפעלה. תנסה.
Anonymous - 17/05/2017 - 16:22
נושא ההודעה:
תנסה לטעון את הדיסק דרך הUEFI לי זה גם קרה וזה סידר את הבעיה.
Anonymous - 18/05/2017 - 10:23
נושא ההודעה:
קנקן התה של ראסל :
תנסה לטעון את הדיסק דרך הUEFI לי זה גם קרה וזה סידר את הבעיה.


איך - אפשר רמז ... ?
כל הזמנים הם GMT + 2 שעות