Whatsup - לינוקס, תוכנה חופשית וקוד פתוח בעברית

אבטחת מידע - שאלות בסיסיות בהבנת הצפנה אסימטרית.

Anonymous - 31/05/2018 - 20:40
נושא ההודעה: שאלות בסיסיות בהבנת הצפנה אסימטרית.
התחלתי קצת להריח את התחום של ההצפנות, ונתקלתי במושג הצפנה אסימטרית.
אתאר מה אמור לקרות ומה אני לא מבין.

להלן המקרה: ביבי מעוניין לקבל מאלי מסר מוצפן, ביבי מייצר 2 מפתחות אחד פרטי ואחד ציבורי (יקראו מעתה מפתח פ' וצ'). כשאלי שולח מסר לביבי הוא מצפין את המידע באמצעות מפתח צ', ושולח אותו. ביבי מקבל מידע גולמי המוצפן במפתח צ' ומפעיל עליו את מפתח פ', וכך הוא מפענח את המסר.

מה שלא מובן לי הוא:

אני מניח שבכל הצפנה ניתן לבצע את הפעולות שבוצעו בה אחורה, לדוגמה אם ההצפנה של אלי במפתח צ' הייתה נניח הזזת אות קדימה, אז "אבי" שמצותת בתווך שבין אלי לביבי יכול שלא להתייחס כלל למפתח פ, ורק לפענח את צ' על ידי הזזת אות אחורה, ואם כך מה הרווחנו בכל התהליך?
כל הזמנים הם GMT + 2 שעות