Whatsup - לינוקס, תוכנה חופשית וקוד פתוח בעברית

אוף טופיק - אופן סוזה - שינוי שם?

Anonymous - 25/10/2019 - 02:22
נושא ההודעה: אופן סוזה - שינוי שם?
ההפצה מקימה קרן ושוקלת לשנות שמה.
https://crowbyte.org/opensuse-project-vote-on-name-change
לולי - 03/11/2019 - 23:45
נושא ההודעה:
דיון בעניין כאן: https://lwn.net/Articles/790298/
Anonymous - 09/11/2019 - 00:21
נושא ההודעה: לא
התוצאה: לא משנים את השם:
https://lwn.net/Articles/804203/
Anonymous - 09/11/2019 - 16:08
נושא ההודעה: אישיות משפטית: עמותה? קרן?
לולי :
דיון בעניין כאן: https://lwn.net/Articles/790298/

מוזכרת כאן אישיות משפטית של עמותה ושל קרן. רשום שהם בחרו בקרן בגלל החולשה, בגרמניה, של עמותה לשינוי מטרות. אני מנחש שתקנון של עמותה קל יותר לשנות. מישהו יכול להתיחס למצב בארץ? מה המקבילה של קרן? אילו אפשרויות נוספות יש?
Anonymous - 10/11/2019 - 08:47
נושא ההודעה: Re: לא
צפריר :
התוצאה: לא משנים את השם:
https://lwn.net/Articles/804203/


טוב מאוד.
Anonymous - 10/11/2019 - 09:12
נושא ההודעה: Re: אישיות משפטית: עמותה? קרן?
לא משפטן בעליל :
לולי :
דיון בעניין כאן: https://lwn.net/Articles/790298/

מוזכרת כאן אישיות משפטית של עמותה ושל קרן. רשום שהם בחרו בקרן בגלל החולשה, בגרמניה, של עמותה לשינוי מטרות. אני מנחש שתקנון של עמותה קל יותר לשנות. מישהו יכול להתיחס למצב בארץ? מה המקבילה של קרן? אילו אפשרויות נוספות יש?


גם אני לא עורך דין. מהמעט שאני מכיר, אני לא בטוח שאפשר לתרגם ישירות את המונחים הללו בין מערכות משפטיות של ארצות שונות.

בכל מקרה, למיטב זכרוני דוגמה של e.V זה מה שיש ל־KDE ודוגמה ל־foundation (קרן? מוסד?) זה The Document Foundation של ליברה אופיס.
לולי - 10/11/2019 - 13:59
נושא ההודעה:
עד כמה שאני יודע בבסיס של קרן עומד חשבון בנק וקבוצת אנשים מורשי חתימה, בעוד שעמותה היא קבוצת אנשים המחוייבים לתקנון כלשהו, ולדיווח שקוף על פעולותיה.
אם ניקח לדוגמה את קרן התרבות אמריקה ישראל הרי שהיא מגייסת כספים מתורמים ומחלקת מילגות לאמנים צעירים. כל זמן שמורשי החתימה מממשים את הבטחותיהם לתורמים הם יזכו באמונם והקרן תמשיך לפעול (והיא אמנם עושה זאת כבר 80 שנה ותרמה להצלחתם של מאות אמנים).
איך נבחרים מורשי חתימה? איך מבוקרת פעולתם? כאמור, כל זמן שיכולתם לגייס כספים קיימת הם בלתי תלויים.
אם ניקח לדוגמה את "עמותת מועדון החמש" הפועלת למען האינטרסים של בעלי מכוניות ישנות – פעולותיה ממומנות על ידי דמי החבר שהיא גובה. היא מנוהלת ע"י ועד נבחר וחייבת בדיווח לחברים, לעמידה בתקנון ולרשם העמותות. כלומר חופש וטווח פעולת מנהליה קטן מזה של מנהלי קרן.
Anonymous - 10/11/2019 - 19:26
נושא ההודעה:
לולי :
עד כמה שאני יודע בבסיס של קרן עומד חשבון בנק וקבוצת אנשים מורשי חתימה, בעוד שעמותה היא קבוצת אנשים המחוייבים לתקנון כלשהו, ולדיווח שקוף על פעולותיה.
אם ניקח לדוגמה את קרן התרבות אמריקה ישראל הרי שהיא מגייסת כספים מתורמים ומחלקת מילגות לאמנים צעירים. כל זמן שמורשי החתימה מממשים את הבטחותיהם לתורמים הם יזכו באמונם והקרן תמשיך לפעול (והיא אמנם עושה זאת כבר 80 שנה ותרמה להצלחתם של מאות אמנים).
איך נבחרים מורשי חתימה? איך מבוקרת פעולתם? כאמור, כל זמן שיכולתם לגייס כספים קיימת הם בלתי תלויים.
אם ניקח לדוגמה את "עמותת מועדון החמש" הפועלת למען האינטרסים של בעלי מכוניות ישנות – פעולותיה ממומנות על ידי דמי החבר שהיא גובה. היא מנוהלת ע"י ועד נבחר וחייבת בדיווח לחברים, לעמידה בתקנון ולרשם העמותות. כלומר חופש וטווח פעולת מנהליה קטן מזה של מנהלי קרן.


יש עוד נושא וזה החשיפה לתביעה משפטית, עמותה, כל עוד מעשיה אינם פליליים והיא עמדה בתקנונים שלה ובביקורות ובדרישות של רשם העמותות, מנהליה מוגנים מתביעה, לדוגמה עמותת המקור, ידיד, חבר או אפילו חברה אחרת כגון רד הט אינם יכולים לתבוע את העמותה כי לדעתם היא לא קידמה מספיק מוצר כלשהו, וגם אם כן, אם כל פעולות העמותה בוצעו כראוי בתקנונים שלה שאושרו אזי התביעה לא תתקבל בבית משפט.(לדוגמה העמותה קידמה שימוש באובונטו על פני רד הד אז זה בסדר כי שניהן קוד פתוח, אבל אם העמותה קידמה חלונות על פני רד הט אז זה כבר נגד התקנון שלה) וגם אז הנושא הוא מנהלי, לדוגמה יחליטו לסגור את העמותה אבל לא יפעלו בצורה אישית נגד חבריה.
לעומת זאת מנהלי קרן חשופים לתביעות אישיות, בעיקר אם הקרן נקלעה לקשיים כלכליים או שאחד התורמים או הנתרמים חושבים שנגרם להם עוול או ש הקרן ביצעה עוול מסוים וכאן ההכרעה נופלת בידי בית המשפט (לדוגמה הקרן באופן מגמתי העדיפה ״צבע״ מסויים בקבלת הטבות או שהיא התרשלה בניהול הכספים שלה) בנוסף לקרן יש נאמנים או בעלים ובעלי שליטה יכולים להדיח את בעלי התפקידים בקרן בניגוד לעמותה שבה זה מתבצע בבחירות.
Anonymous - 11/11/2019 - 00:14
נושא ההודעה:
כל העניין הזה של עמותות זה שונה במקצת ממדינה למדינה. בצרפת למשל ידוע לי שפתיחת עמותה צריכה להעשות על שם של אדם. האדם הזה שהוא נשיא העמותה לא רשאי לעבוד בשכר עבור העמותה, הוא צריך למנות מנהל עמותה ואיש כספים, הוא חייב גם לפתוח חשבון בנק ספציפי לעמותות. ואם יש בעיה משפטית עם העמותה, זה נופל עליו, על נשיא העמותה.
כל הזמנים הם GMT + 2 שעות