Whatsup - לינוקס, תוכנה חופשית וקוד פתוח בעברית

קבצים והתקנות - שאלה שמופיעה במהלך עדכון מערכת ארץ'

Anonymous - 18/12/2019 - 09:04
נושא ההודעה: שאלה שמופיעה במהלך עדכון מערכת ארץ'
מדי פעם במהלך עדכון מערכת ארץ' אני נתקל בשאלה כמו שמופיעה להלן.
ברירית המחדל היא N - האם תמיד כדאי לבחור בה או שלפעמים כדאי יותר y? מה ההבדל?
בדרך כלל אני בוחר ב N אבל בחרתי כמה פעמים ב y..
הבאתי את השאלה שמופיעה בסוף הקטע הבא עם כמה שורות לפניה:
קוד:
: Searching databases for updates...
:: Searching AUR for updates...
 -> Missing AUR Packages:  libnm-gtk  pyqt5-common  python-sip-pyqt5  python2-sip
:: 6 Packages to upgrade.
6  aur/android-studio     3.5.2.0-1      -> 3.5.3.0-1
5  aur/google-chrome      78.0.3904.97-1 -> 79.0.3945.88-1
4  aur/pyqt4-common       4.12.3-3       -> 4.12.3-4
3  aur/python-pyqt4       4.12.3-3       -> 4.12.3-4
2  aur/python-sip-pyqt4   4.19.16-2      -> 4.19.19-1
1  aur/python2-sip-pyqt4  4.19.16-2      -> 4.19.19-1
==> Packages to exclude: (eg: "1 2 3", "1-3", "^4" or repo name)
==>
:: Checking for conflicts...
:: Checking for inner conflicts...
[Aur: 5]  python-sip-pyqt4-4.19.19-1 (python2-sip-pyqt4)  android-studio-3.5.3.0-1  google-chrome-79.0.3945.88-1  pyqt4-4.12.3-4 (pyqt4-common python-pyqt4)
[Aur Make: 1]  python-sip-pyqt4-4.19.19-1 (python-sip-pyqt4)

==> Remove make dependencies after install? [y/N]

Anonymous - 18/12/2019 - 09:24
נושא ההודעה:
תלוי בך.
אני מעדיף להשאיר תלויות כאלו, כי לפעמים אני מוצא שהייתי צריך אותם גם לפרויקטים שלי.

אבל מצד שני זה תופס מקום שלא תמיד רוצים שיתפס על ידי משהו שלא בשימוש.
Anonymous - 18/12/2019 - 11:24
נושא ההודעה:
הבנתי. חשבתי שזה קשור לקומפילציה שמתרחשת במהלך העדכון עם חבילות מסוימות - בדומה לתהליך שחוויתי עם ג'נטו - תהליך ארוך יחסית שבו מופיעות שורות על המסך. כנראה מעבר מקוד מקור לבינארי (אני לא הכי מבין בזה אבל זה מה שאני מסיק מכך..). זה לא קרה לי בעבר ועכשיו זה מופיע מדי פעם. ממך אני מבין שזה לא קשור למענה לשאלה ההיא, אבל מעניין מדוע זה מופיע?
תודה
חתול - 18/12/2019 - 18:21
נושא ההודעה:
אלה תלויות של בניית החבילה. אפשר להשאיר אותן לצורך בנייה עתידית או למחוק אותן כדי לחסוך במקום.
כל הזמנים הם GMT + 2 שעות