Whatsup - לינוקס, תוכנה חופשית וקוד פתוח בעברית

שאלות לפני ההתקנה - שאלה שאלתית לגבי ווינדווז לאחר שהתקנתי לינוקס:

Anonymous - 22/09/2020 - 15:05
נושא ההודעה: שאלה שאלתית לגבי ווינדווז לאחר שהתקנתי לינוקס:
יש לי מחיצה אחת על המחשב.
נניח שהתקנתי עליה לינוקס (נניח אבל לא באמת כן? רק נניח! שהתקנתי debian) ונניח שהמחיצה היא מסוג ext4.
נניח שאני מפעיל מחדש את המחשב כאשר תקוע במאחורה של המחשב USB עם התקנה של ווינדווז עליו (וכמובן בביוס מאופשרת עלייה ראשונה דרך USB).
ונניח שאני מתחיל את ההתקנה של ווינדווז (נניח שזה ווינדווז 7) ובסופו של דבר אני אמור להגיע לסידור המחיצה להתקנה.
השאלה היא, אחרי ההנחות המייגעות עד כה, האם ההתקנה של ווינדווז 7 יודעת לזהות ואף למחוק מחיצה מסוג ext4?
אני לא רוצה להיות תקוע עם התקנה שלא יודעת להתמודד עם זה.
Nachum37 - 22/09/2020 - 15:27
נושא ההודעה: Re: שאלה שאלתית לגבי ווינדווז לאחר שהתקנתי לינוקס:
למחוק כנראה שכן, לקרוא ולכתוב לא.
מישהו12 - 22/09/2020 - 15:46
נושא ההודעה: Re: שאלה שאלתית לגבי ווינדווז לאחר שהתקנתי לינוקס:
Nachum37 :
למחוק כנראה שכן, לקרוא ולכתוב לא.

פעם אחרי שהתקנתי לינוקס מינט רציתי להתקין וינ7 סטרטר.הייתי אצל טכנאי בדיוק (באמת שזה היה במקרה) ונתקעתי עם הסיפור של המחיצות.
הוא אמר לי למחוק הכל ולהתקין.המחשב חי ועובד.
Anonymous - 22/09/2020 - 15:47
נושא ההודעה: Re: שאלה שאלתית לגבי ווינדווז לאחר שהתקנתי לינוקס:
Nachum37 :
למחוק כנראה שכן, לקרוא ולכתוב לא.

למחוק זה מספיק לי, כי משם ליצור מחיצה של וינדווז (כלומר ntfs), ההתקנה של ווינדווז בוודאי יודעת.
תודה רבה.
Anonymous - 22/09/2020 - 15:48
נושא ההודעה: Re: שאלה שאלתית לגבי ווינדווז לאחר שהתקנתי לינוקס:
מישהו12 :
Nachum37 :
למחוק כנראה שכן, לקרוא ולכתוב לא.

פעם אחרי שהתקנתי לינוקס מינט רציתי להתקין וינ7 סטרטר.הייתי אצל טכנאי בדיוק (באמת שזה היה במקרה) ונתקעתי עם הסיפור של המחיצות.
הוא אמר לי למחוק הכל ולהתקין.המחשב חי ועובד.

כלומר ההתקנה של ווינדווז יודעת למחוק את המחיצות של לינוקס?
זה מה שעשית ומשם ההתקנה של ווינדווז המשיכה כרגיל?
Anonymous - 22/09/2020 - 17:24
נושא ההודעה: Re: שאלה שאלתית לגבי ווינדווז לאחר שהתקנתי לינוקס:
Anonymous :
מישהו12 :
Nachum37 :
למחוק כנראה שכן, לקרוא ולכתוב לא.

פעם אחרי שהתקנתי לינוקס מינט רציתי להתקין וינ7 סטרטר.הייתי אצל טכנאי בדיוק (באמת שזה היה במקרה) ונתקעתי עם הסיפור של המחיצות.
הוא אמר לי למחוק הכל ולהתקין.המחשב חי ועובד.

כלומר ההתקנה של ווינדווז יודעת למחוק את המחיצות של לינוקס?
זה מה שעשית ומשם ההתקנה של ווינדווז המשיכה כרגיל?

מניח שהתקנת ווינדוז לא תמחק באופן אוטומטי דבר. כנראה שתציע לך להתערב, ואתה תוכל למחוק ידנית מה שתרצה.
מישהו12 - 22/09/2020 - 17:25
נושא ההודעה: Re: שאלה שאלתית לגבי ווינדווז לאחר שהתקנתי לינוקס:
Anonymous :
Anonymous :
מישהו12 :
Nachum37 :
למחוק כנראה שכן, לקרוא ולכתוב לא.

פעם אחרי שהתקנתי לינוקס מינט רציתי להתקין וינ7 סטרטר.הייתי אצל טכנאי בדיוק (באמת שזה היה במקרה) ונתקעתי עם הסיפור של המחיצות.
הוא אמר לי למחוק הכל ולהתקין.המחשב חי ועובד.

כלומר ההתקנה של ווינדווז יודעת למחוק את המחיצות של לינוקס?
זה מה שעשית ומשם ההתקנה של ווינדווז המשיכה כרגיל?

מניח שהתקנת ווינדוז לא תמחק באופן אוטומטי דבר. כנראה שתציע לך להתערב, ואתה תוכל למחוק ידנית מה שתרצה.

זה היה באפשרויות פיתוח
advanced
Anonymous - 23/09/2020 - 00:10
נושא ההודעה:
תודה לכם.
כל הזמנים הם GMT + 2 שעות