Whatsup - לינוקס, תוכנה חופשית וקוד פתוח בעברית

תרגום לינוקס לעברית - תרגום טקסט המציין פעולה שמתבצעת

Anonymous - 15/11/2020 - 15:53
נושא ההודעה: תרגום טקסט המציין פעולה שמתבצעת
שלום, ראיתי מספר דרכים לציון פעולה שמתבצעת, אבל בכולם יש מספר פגמים:

״מבצע את הפעולה״ - יש הפניה מגדרית, והמטרה היא למזער את ההפניה המגדרית ככל שאפשר;
״הפעולה מתבצעת״ - התרגום נשמע מוזר בחלק מהמקרים, ובמקרים אחרים כמו ״החבילה מותקנת״ המשתמש יכול להבין מהתרגום שהחבילה כבר מותקנת ולא בתהליך התקנה;
״בביצוע הפעולה״ - התרגום נשמע מוזר לפעמים.

האם יש לכם רעיונות לתרגום טוב יותר של טקסט המציין פעולה שמתבצעת?
mksoft - 15/11/2020 - 16:08
נושא ההודעה:
לא ברור לי. אם מדובר במחשב, שרת, דפדפן או יישום שמבצעים זאת, איך זו הפניה מגדרית אם משתמשים בלשון זכר?
Anonymous - 15/11/2020 - 16:33
נושא ההודעה:
mksoft :
לא ברור לי. אם מדובר במחשב, שרת, דפדפן או יישום שמבצעים זאת, איך זו הפניה מגדרית אם משתמשים בלשון זכר?
המחשב והיישום יכולים להיות גם מערכת ותכנית, וגם יש מיזמים שמתרגמים לעברית ציינו את שמם גם כנקבה וגם כזכר.
mksoft - 15/11/2020 - 16:45
נושא ההודעה:
זה תלוי הקשר, אי אפשר לתת תשובה בלי זה.
Anonymous - 15/11/2020 - 16:46
נושא ההודעה: בתהליכים? מה המקור? אולי אין ברירה, ולא ניתן לקצר כמו במקור
Anonymous :
mksoft :
לא ברור לי. אם מדובר במחשב, שרת, דפדפן או יישום שמבצעים זאת, איך זו הפניה מגדרית אם משתמשים בלשון זכר?
המחשב והיישום יכולים להיות גם מערכת ותכנית, וגם יש מיזמים שמתרגמים לעברית ציינו את שמם גם כנקבה וגם כזכר.

בתהליכים?
חבל שלא הבאת את המקור, כנראה האנגלי.
אולי אין ברירה, ומה שקצר באנגלית, או לא מצריך שיקולים של זכר נקבה או אחרים, אינו כזה בעברית.
Anonymous - 15/11/2020 - 16:53
נושא ההודעה: Re: בתהליכים? מה המקור? אולי אין ברירה, ולא ניתן לקצר כמו במ
Anonymous :
Anonymous :
mksoft :
לא ברור לי. אם מדובר במחשב, שרת, דפדפן או יישום שמבצעים זאת, איך זו הפניה מגדרית אם משתמשים בלשון זכר?
המחשב והיישום יכולים להיות גם מערכת ותכנית, וגם יש מיזמים שמתרגמים לעברית ציינו את שמם גם כנקבה וגם כזכר.

בתהליכים?
חבל שלא הבאת את המקור, כנראה האנגלי.
אולי אין ברירה, ומה שקצר באנגלית, או לא מצריך שיקולים של זכר נקבה או אחרים, אינו כזה בעברית.
השאלה שהעליתי בנושא הזה היא לגבי כל הטקסטים שמציינים פעולות, בשביל שיהיו אחידים וגם ללא הפניה מגדרית מבלל להיות מעוותים.

דוגמה למחרוזת מקור היא "Installing package".
Anonymous - 15/11/2020 - 17:18
נושא ההודעה:
package - חבילה. ויש לנו כבר בעייה מגדרית. מציע לפ'ה להתחיל לפתור את זה.
Anonymous - 15/11/2020 - 19:03
נושא ההודעה:
מה דעתכם על התרגום ״כעת בהתקנת החבילה״?
Anonymous - 15/11/2020 - 19:03
נושא ההודעה:
Anonymous :
מה דעתכם על התרגום ״כעת בהתקנת החבילה״?
או תרגום אחר?
Anonymous - 15/11/2020 - 19:43
נושא ההודעה: חושב שהבחנה במגדר מוטמעת, וזה רק תרגום: החבילה בתהליכי התקנה
אורח מגדרי :
package - חבילה. ויש לנו כבר בעייה מגדרית. מציע לפ'ה להתחיל לפתור את זה.

בשפה העברית מוטמעת הבחנה לפי מגדר. כך אני חושב. האם עוסקים כאן בתרגום, או בשינוי השפה, או בהעברת מסרים שגם במקור לא התכונו אליהם? אני בטוח שגם מי שנסח את זה באנגלית במקור לא היה מוטרד בעניני מגדר. זה ביטוי טכני. עד כמה שאני יודע, אפילו באנגלית יש מחבר זכר, ומחבר נקבה. ולא כדאי לחשוב למה מי שהגה זאת, אצל הגויים, מצא לנכון שיתכן שזה די טבעי.
Anonymous :

מה דעתכם על התרגום ״כעת בהתקנת החבילה״?
או תרגום אחר?

החבילה בתהליכי התקנה
Anonymous - 15/11/2020 - 20:24
נושא ההודעה: Re: חושב שהבחנה במגדר מוטמעת, וזה רק תרגום: החבילה בתהליכי ה
Anonymous :
אורח מגדרי :
package - חבילה. ויש לנו כבר בעייה מגדרית. מציע לפ'ה להתחיל לפתור את זה.

בשפה העברית מוטמעת הבחנה לפי מגדר. כך אני חושב. האם עוסקים כאן בתרגום, או בשינוי השפה, או בהעברת מסרים שגם במקור לא התכונו אליהם? אני בטוח שגם מי שנסח את זה באנגלית במקור לא היה מוטרד בעניני מגדר. זה ביטוי טכני. עד כמה שאני יודע, אפילו באנגלית יש מחבר זכר, ומחבר נקבה. ולא כדאי לחשוב למה מי שהגה זאת, אצל הגויים, מצא לנכון שיתכן שזה די טבעי.
Anonymous :

מה דעתכם על התרגום ״כעת בהתקנת החבילה״?
או תרגום אחר?

החבילה בתהליכי התקנה
אתה צודק, אבל אחת ההנחיות במיזם גז״ר של עמותת המקור היא לתרגם בלי הפניה מגדרית. פתחתי את הנושא הזה כדי למצוא פורמט של ציון פעולה שמתבצעת לכל פעולה, שממלא את ההנחיות של מיזם גז״ר.
mksoft - 15/11/2020 - 20:47
נושא ההודעה:
כשאני מתרגם, ההנחה היא ללא מגדר עבור פניה אל זכר/נקבה, לא לדברים דוממים/מופשטים שיש להם מגדר ברור (לדוגמה: נא להמתין, במקום נא המתן/המתיני).

אחרת זה עיוות של השפה לטעמי, מאחר ומגדר מובנה בה.
Anonymous - 16/11/2020 - 19:11
נושא ההודעה:
mksoft :
כשאני מתרגם, ההנחה היא ללא מגדר עבור פניה אל זכר/נקבה, לא לדברים דוממים/מופשטים שיש להם מגדר ברור (לדוגמה: נא להמתין, במקום נא המתן/המתיני).

אחרת זה עיוות של השפה לטעמי, מאחר ומגדר מובנה בה.
נכון שזה עיוות, אבל הפניה למגדר כלשהו יכולה להתפרש כ"תרגום שובניסטי", ולדעתי זאת גם הסיבה שהעדיפו במיזם גז״ר שלא להשתמש בהפניה מגדרית. כרגע אין למיזם גז״ר פורמט רשמי לתרגום מחרוזות שמציינות פעולות שמתבצעות. הפורמט הנפוץ הוא ״ה[גורם] [הדבר שנגרם](ת)״ אבל הוא לא עובד במקרים כמו ״החבילה מותקנת״, המטרה של הנושא הזה היא למצוא פורמט ציון פעולות שאפשר לשלב אותו בכל תרגום של פעולה מתבצעת ושממלא את הנחיות מיזם גז״ר.
Anonymous - 16/11/2020 - 20:37
נושא ההודעה:
Anonymous :
mksoft :
כשאני מתרגם, ההנחה היא ללא מגדר עבור פניה אל זכר/נקבה, לא לדברים דוממים/מופשטים שיש להם מגדר ברור (לדוגמה: נא להמתין, במקום נא המתן/המתיני).

אחרת זה עיוות של השפה לטעמי, מאחר ומגדר מובנה בה.
נכון שזה עיוות, אבל הפניה למגדר כלשהו יכולה להתפרש כ"תרגום שובניסטי"

סורי, אבל ככה זה בעברית.הבררת מחדל היא זכר, מה לעשות?
Anonymous - 17/11/2020 - 10:21
נושא ההודעה:
Anonymous :
Anonymous :
mksoft :
כשאני מתרגם, ההנחה היא ללא מגדר עבור פניה אל זכר/נקבה, לא לדברים דוממים/מופשטים שיש להם מגדר ברור (לדוגמה: נא להמתין, במקום נא המתן/המתיני).

אחרת זה עיוות של השפה לטעמי, מאחר ומגדר מובנה בה.
נכון שזה עיוות, אבל הפניה למגדר כלשהו יכולה להתפרש כ"תרגום שובניסטי"

סורי, אבל ככה זה בעברית.הבררת מחדל היא זכר, מה לעשות?
לא בהכרח. הרבה מיזמים בקוד פתוח לא מפנים את התרגום למגדר כלשהו, וכך גם גוגל ופייסבוק.
Anonymous - 18/11/2020 - 07:28
נושא ההודעה:
Anonymous :
Anonymous :
mksoft :
כשאני מתרגם, ההנחה היא ללא מגדר עבור פניה אל זכר/נקבה, לא לדברים דוממים/מופשטים שיש להם מגדר ברור (לדוגמה: נא להמתין, במקום נא המתן/המתיני).

אחרת זה עיוות של השפה לטעמי, מאחר ומגדר מובנה בה.
נכון שזה עיוות, אבל הפניה למגדר כלשהו יכולה להתפרש כ"תרגום שובניסטי"

סורי, אבל ככה זה בעברית.הבררת מחדל היא זכר, מה לעשות?


בעברית נהוג לפנות במין אחד כלפי הקורה (לשון נקבה או זכר ) כאשר לא ידוע מין הקורא ואז הפנייה כי זה מיועד לנשים או גברים, או בלשון רבים ציווי .

המושג "תרגום שוביניסטי" היינו אגרסיה קוליאניאליסטית ,
שמצווה את השקפת העולם של האומר ושפתו על שפות אחרות. אין הבדל בין התרכנות המגדרית בשפה העברית לבין מיסוניריות שהייתה נהוגה באירופה הקלאסית ובגישת קוליאניליזם הקלאסי בו הנחילו את השקפות העולם על אחרים ואת חוקיהם.

אפילו השימוש במושג זה או הם כברירת מחדל לאדם בגוף ראשון בעברית נחשב עלבון אבל קוליאניאלסיטים מערבים דורשים שימוש בזה אפילו בעברית.

אי מגדריות של השפה קיימת בשפות פשוטות כמו אנגלית בדיאלקטים האמריקאיים ומתחיל להופיע בדיאלקט הבריטי אבל לא בדיאלקטים אחרים (הודי ורוסי ) בהם ממשיכים להשתמש בשיטה הקוסנברטיבית לפנות לאדם לפי ברירת המחדל לפי מין הקבוצה.
כל הזמנים הם GMT + 2 שעות