Whatsup - לינוקס, תוכנה חופשית וקוד פתוח בעברית

קהילה וחברה - הרשות להגנת הפרטיות מבקשת התייחסות למדריך פרטיות בחינוך

Anonymous - 10/06/2021 - 17:04
נושא ההודעה: הרשות להגנת הפרטיות מבקשת התייחסות למדריך פרטיות בחינוך
הרשות להגנת הפרטיות פרסמה מדריך פרטיות לחינוך ומבקשת התייחסות של הקהל הרחב את ההתייחסויות ניתן להגיש עד ליום ה- 8 ביולי 2021, במייל ppa@justice.gov.il. בשורת הנושא לציין "התייחסויות בנושא מדריך פרטיות תלמידים במוסדות חינוך".

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/privacy_in_education/he/privacy_in_education.pdf

במדריך יש התייחסות לזיהוי פנים של תלמידים , מערכות טלויזיה במעגל סגור, מערכות RFID ומערכות לבוש.
Anonymous - 11/06/2021 - 22:45
נושא ההודעה:
ֹֹֹמה שחשוב זה לא המסמך בן 60 העמודים כי זה כסת״ח משפטי- אילה
כל מוסד יהיה חייב לפרסם באתר משרד החינוך את

[עבור מוסד 1234]

- תוכנה
- מאגרי המידע
- ספק שרות או תוכנה מקומית
- משך שמירת המידע.
- מה המידע שימסר למי שזכאי לדרוש ״בקשה לעיון במידע הנשמר״

זה יאפשר גם לחוקרים חיצוניים לבחון רוחבית מוסדות שונים
Anonymous - 12/06/2021 - 02:23
נושא ההודעה:
נקודה נוספת שאינה חלק מאבטחת מידע אבל חשובה למאגר מידע היא
כמה שולם על כל תוכנה

כך שלא יווצר מצב שמוסד אחד משלם 20000 ומוסד אחר 30000 על אותה תוכנה ואותם רשיונות
וניתן לבחון אחוז שימוש בקוד פתוח
כל הזמנים הם GMT + 2 שעות