Whatsup - לינוקס, תוכנה חופשית וקוד פתוח בעברית

סביבות עבודה ומנהלי חלונות - איך מתקיני KDE מפדורה על CBL (הפצת הלינוקס של מייקרוספט) ?

Anonymous - 17/07/2021 - 09:02
נושא ההודעה: איך מתקיני KDE מפדורה על CBL (הפצת הלינוקס של מייקרוספט) ?
יש הפצה חדשה של מייקרוספט שנקראת CBL שאפשר להוריד מ https://github.com/microsoft/CBL-Mariner.

לפי התיאור מדובר על הפצת RPM , ולפי שמות החבילות ב https://github.com/microsoft/CBL-Mariner/tree/1.0/SPECS לא הצלחתי למצוא את סביבת ה DE המועדפת עלי (KDE).

איך אפשר להתקין את KDE ממאגרים של הפצה אחרת כמו פדורה על CBL ?
Anonymous - 17/07/2021 - 21:51
נושא ההודעה: תשובה: KDE על CBL
Anonymous :
יש הפצה חדשה של מייקרוספט שנקראת CBL שאפשר להוריד מ https://github.com/microsoft/CBL-Mariner.

לפי התיאור מדובר על הפצת RPM , ולפי שמות החבילות ב https://github.com/microsoft/CBL-Mariner/tree/1.0/SPECS לא הצלחתי למצוא את סביבת ה DE המועדפת עלי (KDE).

איך אפשר להתקין את KDE ממאגרים של הפצה אחרת כמו פדורה על CBL ?


לפי מה שהבנתי, ההפצה משתמשת במנהל החבילות של DNF והחבילות עצמן הן מסוג RPM.
אז אמנם לא בדקתי בעצמי, אבל אני מניח שהמדריך הזה יעשה את העבודה בהוספת REPOSITORY-ים חיצוניים:
https://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/23/html/System_Administrators_Guide/sec-Managing_DNF_Repositories.html

תבדוק מה גרסת הקרנל, ואז תברר באיזו גרסה של KDE היא תומכת..
elcuco - 21/07/2021 - 09:37
נושא ההודעה: Re: תשובה: KDE על CBL
משה אורח :
Anonymous :
יש הפצה חדשה של מייקרוספט שנקראת CBL שאפשר להוריד מ https://github.com/microsoft/CBL-Mariner.

לפי התיאור מדובר על הפצת RPM , ולפי שמות החבילות ב https://github.com/microsoft/CBL-Mariner/tree/1.0/SPECS לא הצלחתי למצוא את סביבת ה DE המועדפת עלי (KDE).

איך אפשר להתקין את KDE ממאגרים של הפצה אחרת כמו פדורה על CBL ?


לפי מה שהבנתי, ההפצה משתמשת במנהל החבילות של DNF והחבילות עצמן הן מסוג RPM.
אז אמנם לא בדקתי בעצמי, אבל אני מניח שהמדריך הזה יעשה את העבודה בהוספת REPOSITORY-ים חיצוניים:
https://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/23/html/System_Administrators_Guide/sec-Managing_DNF_Repositories.html

תבדוק מה גרסת הקרנל, ואז תברר באיזו גרסה של KDE היא תומכת..


זאת הפצה שנעשתה מאפס. אם תשים מאגרים של הפצה אחרת - שמות החבילות יהיו שונים, או שלא תהיה תאימות בינארית בין הספריות.

צריך לבנות את על kde מחדש עבור ההפצה הזאת. ייתכן ועם flat או משהו דומה - תוכל לקבל התקנה של kde.
Anonymous - 21/07/2021 - 23:40
נושא ההודעה:
Anonymous :
יש הפצה חדשה של מייקרוספט שנקראת CBL שאפשר להוריד מ https://github.com/microsoft/CBL-Mariner.

לפי התיאור מדובר על הפצת RPM , ולפי שמות החבילות ב https://github.com/microsoft/CBL-Mariner/tree/1.0/SPECS לא הצלחתי למצוא את סביבת ה DE המועדפת עלי (KDE).

איך אפשר להתקין את KDE ממאגרים של הפצה אחרת כמו פדורה על CBL ?


תגיד, איך בנית ISO?
בפעם הראשונה שניסיתי, על WSL, הclone נכשל.
בפעם השניה, על שרת האובונטו שלי קיבלתי שגיאה במהלך הבניה (הסרתי פרטים מזהים)
1. root@server:~/MyDownloads# cd CBL-Mariner/toolkit root@server:~/MyDownloads/CBL-Mariner/toolkit# sudo make iso REBUILD_TOOLS=y REBUILD_PACKAGES=n CONFIG_FILE=./imageconfigs/full.json cd /root/MyDownloads/CBL-Mariner/toolkit/tools/ &&
go test -covermode=atomic -coverprofile=/root/MyDownloads/CBL-Mariner/build/tools/internal.test_coverage ./.../bin/sh: 2: go: not found make: *** [/root/MyDownloads/CBL-Mariner/toolkit/scripts/tools.mk:89: /root/MyDownloads/CBL-Mariner/build/tools/internal.test_coverage] Error 127
Anonymous - 21/07/2021 - 23:40
נושא ההודעה:
Anonymous :
יש הפצה חדשה של מייקרוספט שנקראת CBL שאפשר להוריד מ https://github.com/microsoft/CBL-Mariner.

לפי התיאור מדובר על הפצת RPM , ולפי שמות החבילות ב https://github.com/microsoft/CBL-Mariner/tree/1.0/SPECS לא הצלחתי למצוא את סביבת ה DE המועדפת עלי (KDE).

איך אפשר להתקין את KDE ממאגרים של הפצה אחרת כמו פדורה על CBL ?


תגיד, איך בנית ISO?
בפעם הראשונה שניסיתי, על WSL, הclone נכשל.
בפעם השניה, על שרת האובונטו שלי קיבלתי שגיאה במהלך הבניה (הסרתי פרטים מזהים)
1. root@server:~/MyDownloads# cd CBL-Mariner/toolkit root@server:~/MyDownloads/CBL-Mariner/toolkit# sudo make iso REBUILD_TOOLS=y REBUILD_PACKAGES=n CONFIG_FILE=./imageconfigs/full.json cd /root/MyDownloads/CBL-Mariner/toolkit/tools/ &&
go test -covermode=atomic -coverprofile=/root/MyDownloads/CBL-Mariner/build/tools/internal.test_coverage ./.../bin/sh: 2: go: not found make: *** [/root/MyDownloads/CBL-Mariner/toolkit/scripts/tools.mk:89: /root/MyDownloads/CBL-Mariner/build/tools/internal.test_coverage] Error 127
Anonymous - 22/07/2021 - 15:02
נושא ההודעה:
יש למישבהו ISO מוכן?
כל הזמנים הם GMT + 2 שעות