Whatsup - לינוקס, תוכנה חופשית וקוד פתוח בעברית

הגדרת עברית - פירפוקס, הדפסה, RTL, יותר מעמוד אחד ב Pages per sheet

Anonymous - 02/08/2023 - 12:57
נושא ההודעה: פירפוקס, הדפסה, RTL, יותר מעמוד אחד ב Pages per sheet
יש לי הרגשה שלא יגיבו. כל אחד עם ההרגשות המוזרות שלו, ובכלל המוזרויות שלו.
מדובר בפיירפוקס עדכני. ה locale של הסביבה שבה פירפוקס נמצא במה שרשום בהמשך הוא אמריקאי. וזה נראה לי חשוב, בגלל שבהמשך אני מציע להתבסס על ההגדרות של ה html.
כדוגמא לאתר אני מציע את האתר הזה. whatsup.org.il. הנסיון שלי הוא שהבעיה כללית. לא באתרים מסוימים.
בפירפוקס אפשר לשלוח להדפסה דפים שבהם ה Pages per sheet גדולים מ 1. כלומר, בדף מודפס אחד יהיו מספר עמודים מהמסמך. ואת הבעיה שאני מנסה להעלות, אפשר לראות כבר בתצוגה המוקדמת, לפני ההדפסה.
אז יש מסמך בעברית מוצג על המסך. אולי יש כמה מלים באנגלית, פה ושם. נראה שהמסמך מוצג בסדר על המסך. וגם נראה שבהדפסה, כל עמוד של המסמך בפני עצמו, מוצג בסדר. עם עברית מימין לשמאל.
אך בהדפסה, וגם בתצוגה המוקדמת לפני הדפסה, כאשר מכונים לפרישת Landscape ו 4 Pages per sheet, מקבלים שהדפים נקראים משמאל לימין. כלומר, במקום שדף מספר אחד יהיה בפינה הימנית העליונה, הוא בפינה השמאלית העליונה. כאשר מכונים לפרישת Portrait ו 2 Pages per sheet, רואים אותה בעיה. דף מספר 1 נמצא בחצי השמאלי, לא הימני.
האם מקור הבעיה שפירפוקס לא לוקח את "כיוון" הדפים לפי הגדרות ה RTL שקבל מהאתר?
Anonymous - 02/08/2023 - 13:06
נושא ההודעה: בניגוד לפירפוקס, בהדפסה בליברה אופיס יש גם Order של דפים.
ניסיתי עכשיו הדפסה דומה, רב עמודית, בליברה אופיס. שם יש אפשרות לקבוע Order גם לדפים. אז בליברה אופיס, ה Order של ברירת המחדל הוא Left to right, then down. אבל אפשר לשנות ל Right to left, then down. לא מצאתי במנהל ההדפסה של פירפוקס אפשרות כזו.
Anonymous - 04/08/2023 - 03:28
נושא ההודעה: גם בפירפוקס אותה אפשרות כמו בליברהאופיס. בשניהם ברירת מחדל ב
בחלון ההדפסה של פירפוקס יש אפשרות של Print using the system dialog... . ב Print using the system dialog... יש אפשרות לבחור Page ordering אחרי שבוחרים Pages per side שיהיה גדול מ 1. אז מה שנשאר להתלונן עליו הוא שגם במקרה של RTL, ברירת המחדל של ה Pages per side נשארת Left to right.
כל הזמנים הם GMT + 2 שעות