ווטסאפ - לינוקס, BSD, קוד פתוח ותוכנה חופשית בעברית. Whatsup - Linux, BSD, open source and free software in Hebrew

 
 
  כניסת חברים · רישום · שכחתי סיסמה  
tux the penguin
תגובה לנושא
צפיה בנושא הבא Printable version התחבר כדי לבדוק הודעות פרטיות צפיה בנושא הקודם
כרמית לויאורח · ·
 

הודעה פורסם: 11/06/2007 - 09:44
נושא ההודעה: פרוייקט שלי חייגן כבלים לאבונטו.

שלום

יצרתי חייגן כבלים לאבונטו החל מפייסטי ואני צריכה בודקים.
בחרתי ליצור לאבונטו כי אני רואה שיותר משתמשים מתחילים בארץ בוחרים בהפצה הזאת.
כפי שיודעים ההפצה של אבונטו מגיעה ללא חייגן PPTP ולכן משתמשים מתחילים לא יכולים בכלל ליצור חייגן כי גם אין להם את התכנה גם עדיין אין להם גישה לרשת.
לכן יצרתי תוכנה שמכילה גם את PPTP ומתקינה אותה באבונטו ללא תלות במנהל החבילות וגם את היותר חדשה מזאת שיש במנהל החבילות...
אני משתמשת מתחילה באבונטו מהגרת מגנטו זמנית כדי לפתח את זה.

אני מבקשת עזרה מהפייתונאים ליצור ממשק GUI לתכנת ההתקנה מי שירצה או מגוהאיסטים מי שירצה. רוב הקוד כתוב בבש וגם הסקריפט התחברות הוא בבש.

בעיקרון הממשק בבש הוא דיי פשות אבל אם רוצים משהו גראפי לתכנת ההתקנה אפשר לשלב.

בעיקרון מה שעשיתי זה לאסוף את כל הקבצים שיצרתי לקובץ tar.gz שהמשתמש אמור לפתוח את הספריה לתקיית הבית להכנס לתקיית הבית וללחוץ על INSTALL וזה אמור לעשות התקנה דומה לזאת של חלזונות.

היות שאין לי אפשרות להכניס לכאן קבצים בפורום אני פותחת את הקוד ונותנת הסברים למי שירצה להמשיך ולפתח את זה הלאה.

הגדרות:

ספריית הקבצים המכילים את סקריפט ההתחברות לכבלים באמצעות חייגן PPTP נקראת
CableScript_Installation_Directory

*** בהמשך אם מישהו רוצה להמשיך לפתח על הפרוייקט הזה חיבור לבזק וליצור ממשק בחירה לסקריפט התקנה שמותאם לבזק הוא יצור זאת ל-
BezeqScript_Installation_Directory

וכך כל סוג של חיבור לאינטרנט בסוג מסויים של פרוטוקול או תשתית יתוכנתו בסקריפט נפרד
ועל גבי זה אפשר ליצור בעתיד תפריט בחירה של איזה סוג חיבור משתמש ישראלי רוצה להריץ במחשב שלו.

המשך הגדרות:
קובץ הרצה שמתקין נקרא Install
תפקידו של קובץ זה להיות GUI ולכתוב את הנתונים לקובץ נפרד:
תפריט לבחירת ISP מוכר כאשר מכיל כבר נתוני שרתי ISP
לבדוק איזה כרטיס רשת נגיש לרשת ולזכור
ואם אין גישה החוצה לסיים את הסקריפט
להתקין חייגן PPTP הגירסה הכי חדשה 1.7.1 מקוד מקור במידה ולא קיים which pptp
להכניס שם משתמש וסיסמא ולשמור
להכניס את כל הנתונים הרלבנטיים לקובץ הסקריפט
להכניס את הסקריפט המוכן לספרייה נגישה
ליצור אייקון בשולחן עבודה גנום לסקריפט.

קבצים נוספים:
קישור גראפי לסקריפט שמתאים לגנום.
קובץ pptp-1.7.1.tar.gz להתקנת חייגן pptp במידה וחסר [ובדרך כלל חסר שלחתי לפיתוח של אובנטו בקשה להכליל את זה בהפצה מותקן אבל לא קיבלתי התיחסות]

זה הקובץ Installקוד:


#21/5/2007
#this script is open-source made by Carmit-levi for ubuntu users:
#   assume dhclient
#   assume pppd installed   
#   assume no pptp program installed
#   assume buildin cdc_ether module in kernel and else usb ethernet support
#
#________________________________________________

if [ -e "$HOME/Desktop/CableScript_Installation_Directory" ]
then
   echo "Please 1. locate installation directory at your desktop"
   echo "          $HOME/Desktop"
fi
 
#___________________________________________________________________________

installation_directory=$HOME/Desktop/CableScript_Installation_Directory
ISPinfo=$installation_directory/ISPinfo

echo "index ISP_name VPN_PPTP VPN_L2TP 2ADSL_User_extentions" > $ISPinfo
echo "1 netvision cable.netvision.net.il cable.netvision.net.il @INetvision @017" >> $ISPinfo
echo "2 Internet_Zahav pns.inter.net.il lns.inter.net.il @IInzahav @015" >> $ISPinfo
echo "3 Bezeq_BenLeumi matav.bezeqint.net matav.bezeqint @IBezint @014" >> $ISPinfo
echo "4 Barak013 pns.barak.net.il cable.barak.net.il @IBarak none" >> $ISPinfo
echo "5 kavey_zahav012 cablepns.012.net.il cablelns.012.net.il @IKzahav none" >> $ISPinfo
echo "6 actcom pns4.actcom.net.il lns4.actcom.net.il @IActcom none" >> $ISPinfo

#___________________________________________________

echo "Choose the number which assosiated with your ISP."
echo "[ 1 by default ...]"
more +2 $ISPinfo | awk {'print $1 "\t" $2'}
read whichISP
# input checking
if [ -n "$whichISP" ]
then
   echo "You insert $whichISP"
   echo "Input checking..."
   whichISP=$(echo $whichISP | grep '^[0-9]\{1,2\}$' | grep '^[1-9]')
   if [ -n "$whichISP" ]
   then
      maxISP=$(cat $ISPinfo | tail -n 1 | awk {'print $1'})
      if [[ "$maxISP" < "$whichISP" ]]
      then
         echo "Wrong value - greater then $maxISP. Use default"
         whichISP="1"
         more +2 $ISPinfo  | head -n $whichISP | tail -n 1 | awk {'print $1 "\t" $2'}
      else
         echo "You choose:"
         more +2 $ISPinfo  | head -n $whichISP | tail -n 1 | awk {'print $1    "\t" $2'}
      fi
   else
      echo "You insert Incorrect value. Use default value"
      whichISP="1"
      more +2 $ISPinfo  | head -n $whichISP | tail -n 1 | awk {'print $1 "\t" $2'}
   fi   
else
   echo "No input. Use default:"
   whichISP="1"
   more +2 $ISPinfo  | head -n $whichISP | tail -n 1 | awk {'print $1 "\t" $2'}
fi


#_________________________________________________________________________


M_HOST=$(cat ISPinfo | grep "^$whichISP " | awk {'print $3'})
echo "ISP host is: $M_HOST"

#_____ok____________________________________________________________________


echo "Checking which Ethernet Card is available..."
ethNUM="0"

GWnum=$(route | grep "UG " | grep eth | cat -n | tail -n 1 | awk {'print $1'}) #howmany gateways
echo "find $GWnum gateways"
if [ -z "$GWnum" ]
then
   GWnum="0"
   echo "Gateway is missing"
   exit 1 #can add code to find gw
fi
echo "still $GWnum gateways"
while [ "$GWnum" != "0" ]
do
   M_GW=$(route | grep "UG " | grep eth | head -n $GWnum | tail -n 1 | awk {'print $2'})
   echo "tested gateway ip is $M_GW"
   M_ETH=$(route | grep $M_GW | awk {'print $8'})
   echo "on ethernet card: $M_ETH"
   sudo ifconfig $M_ETH down
   sudo ifconfig $M_ETH up
   sleep 20
   echo "ex: route add -host $M_HOST gw $M_GW dev $M_ETH"
   echo
   sudo route add -host $M_HOST gw $M_GW dev $M_ETH
   route
   if [ "$?" == "0" ]
   then
      break
   elif [ "$GWnum" == "1" ]
   then
      echo "exiting no available gw"
      exit 1   
   else
      ((GWnum=$GWnum-1))
      echo
      echo "gateway index is: $GWnum"
   fi
done

route | grep UGH | grep $M_ETH
sleep 10

if [ -z $M_GW ]
then
   echo "Can't find available gateway ip to connect the host"
   sleep 5
   exit 1
fi

#_____________________________________________________________________________________
   
sudo ifconfig M_ETH down
sudo ifconfig M_ETH up

#___________________________________________________________________

#PPTP installation
echo "*******************************"
echo "  Checking if you have pptp    "
echo "*******************************"
which pptp
if [ "$?" != "0" ]
then
   cd $installation_directory
   tar xvfz pptp-1.7.1.tar.gz
   cd pptp-1.7.1
   make
   sudo make install
   # install pptp in  /usr/sbin/pptp
else
   echo "[OK] you already have an pptp progrem"
fi

#_______________________________________________________________

echo "*************************"
echo " User name & Password"
echo "*************************"

theanswer="n"
while [ "$theanswer" == "n" ]
do

echo "Type your username"
read myUsername

# username checking
[ -z "$myUsername" ] && echo "Exit script due to empty username" && exit 1

echo "Type your password"
read myPassword
[ -z "$myPassword" ] && echo "Exit script due to empty password" && exit 1

echo
echo "   Connection details:"
echo "   =========================="
echo "   * Username is: $myUsername"
echo "   * Password is: $myPassword"
echo
echo "Is it Correct? [y/n] yes by default"
read theanswer
checktheans=$(echo $theanswer | grep '[y,Y]\{1\}[e,E]\{0,1\}[s,S]\{0,1\}')
if [ -z "$checktheans" ]
then
   checktheans=$(echo $theanswer | grep '[N,n]\{1\}[o,O]\{0,1\}')
   if [ -z "$checktheans" ]
   then
      theanswer="y"
   else
      theanswer="n"
   fi
else
   theanswer="y"
fi

done

#___________________________________________________________________


sudo chmod 666 /etc/ppp/pap-secrets
sudo chmod 666 /etc/ppp/chap-secrets
echo "\"$myUsername\" * \"$myPassword\"" >> /etc/ppp/pap-secrets
echo "\"$myUsername\" * \"$myPassword\"" >> /etc/ppp/chap-secrets
sudo chmod 600 /etc/ppp/pap-secrets
sudo chmod 600 /etc/ppp/pap-secrets


#____________________________________________________________________

CFName="$installation_directory/ConnectMe.con"

echo "M_USER=$myUsername" > $CFName
echo "M_HOST=$M_HOST" >> $CFName
echo "M_ETH=$M_ETH" >> $CFName
cat $installation_directory/connect_me_part2 >> $CFName
cp $installation_directory/Connect_the_Internet.desktop $HOME/Desktop/
sudo chmod 755 $HOME/Desktop/Connect_the_Internet.desktop
sudo chmod 755 $CFName
sudo cp $CFName /usr/sbin
echo "you can run from teminal type $CFName"
echo "and I also created link from desktop"
זה הקובץ שיוצר לי את האייקון בגנום ושמו .Connect_the_Internet כשהסקריפט כבר מוכן
כלומר Connect_the_Internet.desktop שמתאים לגנום ומפעיל בטרמינל את הסקריפט
וזו תכולתו

קוד:
 
[Desktop Entry]
Version=1.0
Encoding=UTF-8
Name=Connect_the_Internet
Type=Application
Terminal=false
Name[he_IL]=Connect_the_Internet
Exec=gnome-terminal  --sync --disable-crash-dialog -e ConnectMe.con
Comment[he_IL]=Internet connection
Comment=Internet connection
Icon=/usr/share/pixmaps/gnome-talk.png
GenericName[he_IL]=


מכיל קובץ נחוץ נוסף שהוא בעצם הסקריפט בבש רק ללא הנתונים שהסקריפט התקנה מכניס ואפשר להכניס גם עם ממשק גראפי אחר שיעשו בפייתון או בכל שפה אחרת כשעורכים את הקובץ ומכניסים את הנתונים בפורמט של הבש.

קוד:


# 9/5/2007 sudo style

PPPD_OPTIONS="mru 1500 mtu 1500 defaultroute usepeerdns"

M_GW=$(route | grep eth0 | grep 'UG ' | awk {'print $2'} | head -n 1)

if [ -z $M_GW ]; then echo "cant fing $M_ETH gateway"; exit 1; fi

echo "my IFACE getway is:      $M_GW"

sudo route add -host $M_HOST gw $M_GW dev $M_ETH
# if [ "$?" != "0" ]; then echo; echo "Check your Modem and Cables"; exit 1; fi

M_HOST_IP=$(route | grep $M_ETH | grep UGH | awk {'print $1'} | head -n 1)
echo "my host ip is:           $M_HOST_IP"

sudo pptp $M_HOST_IP user $M_USER --debug $PPPD_OPTIONS
sleep 10

M_PPTP_HOST=$(ifconfig | grep P-t-P | head -n 1 | awk {'print $3'} | cut -d ":" -f 2)
# if [ -z $M_PPTP_HOST ]; then echo "Check your username and password or check your account with your Internet service provider"; exit 1; fi
echo "my ptp host ip is:       $M_PPTP_HOST"

sudo route add default gw $M_PPTP_HOST
sudo route del default gw $M_GW

route
echo "WARN ATTENTION: DONT PRESS ENTER!!"
echo "pressing enter will close this window and also the connection"
echo "press only when you wanna disconnect"
read somevar

echo "disconnectig..."
sudo ifconfig $M_ETH down
sudo ifconfig $M_ETH up
sleep 5חלון הטרמינל שנפתח חייב להיות פתוח כל זמן שמחוברים בגלל איזה שהוא באג בתהליכים שמשייכים כל פעולה או תהליך לטרמינל שבו הוא נפתח ואם ה pty נסגר אז כל הפעולות שנובעות ממנו כמו pppd נסגר ואז יש התנתקות אוטומטית משום ש pptp מבוסס על pppd.
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
leo212אורח · ·
 

הודעה פורסם: 12/06/2007 - 18:05
נושא ההודעה: למה לטרוח? חייגן כבלים באובונטו - המדריך המלא.

צר לי לאכזב אתכם, אבל ניתן להתחבר באובונטו לכבלים בצורה הרבה יותר "טבעית".
1. הורדה והתקנת החבילות הבאות: (ניתן להוריד במחשב אחר שמחובר לאינטרנט ולהתקין באובונטו ללא חיבור לאינטרנט)
pptp-linux
network-manager-pptp
כתובות להורדה של הגרסאות העדכניות נכון להיום:http://launchpadlibrarian.net/6716221/pptp-linux_1.7.0-2ubuntu2_i386.deb
http://launchpadlibrarian.net/6718639/pptp-linux_1.7.0-2ubuntu2_ia64.deb

http://launchpadlibrarian.net/4629745/network-manager-pptp_0.6.3%2Bcvs20060819-0ubuntu2_i386.deb
http://launchpadlibrarian.net/4631331/network-manager-pptp_0.6.3%2Bcvs20060819-0ubuntu2_ia64.deb

הגרסה העדכנית ביותר נמצאת ב: https://launchpad.net/ubuntu/feisty

2. לחיצה עם מקש עכבר שמאלי על הIcon של הConnection (שתי מחשבים) ובחירת VPN Connection -> Configure VPN.

3. לחיצה על Add.
4. לחיצה על Forward, בחירת "PPTP Tunnel" מהרשימה ולחיצה שוב על Forward.
5. בשדה Connection Name יש לכתוב שם ידידותי לחיבור האינטרנט (למשל 012)
6. בשדה Gateway יש לרשום את כתובת הספק - במקרה שלי cablepns.012.net.il.
7. לעבור לטאב "Compression and Encryption" ולנקות את כל תיבות הסימון.
8. לעבור לטאב "PPP Options" ולסמן את Use Peer DNS.
9. להזין MTU 1416 ו-MRU 1460.
10. להזין lcp-echo-failure 3 ו- lcp-echo-interval 20.

זהו, פחות או יותר.
ללחוץ על Forward ואז Apply. והvpn יופיע לכם ברשימה.
כדי להתחבר לVPN צריך ללחוץ על הIcon של הConnection ולבחור VPN Connection, יופיע השם של הVPN שיצרתם - אם תלחצו עליו זה יתחיל להתחבר. (לאחר הזנת שם משתמש וסיסמא כמובן)

בהצלחה!
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
כרמית לויאורח · ·
 

הודעה פורסם: 12/06/2007 - 19:21
נושא ההודעה: Re: למה לטרוח? חייגן כבלים באובונטו - המדריך המלא.

leo212 :
צר לי לאכזב אתכם, אבל ניתן להתחבר באובונטו לכבלים בצורה הרבה יותר "טבעית".
1. הורדה והתקנת החבילות הבאות: (ניתן להוריד במחשב אחר שמחובר לאינטרנט ולהתקין באובונטו ללא חיבור לאינטרנט)
pptp-linux
network-manager-pptp
כתובות להורדה של הגרסאות העדכניות נכון להיום:http://launchpadlibrarian.net/6716221/pptp-linux_1.7.0-2ubuntu2_i386.deb
http://launchpadlibrarian.net/6718639/pptp-linux_1.7.0-2ubuntu2_ia64.deb

http://launchpadlibrarian.net/4629745/network-manager-pptp_0.6.3%2Bcvs20060819-0ubuntu2_i386.deb
http://launchpadlibrarian.net/4631331/network-manager-pptp_0.6.3%2Bcvs20060819-0ubuntu2_ia64.deb

הגרסה העדכנית ביותר נמצאת ב: https://launchpad.net/ubuntu/feisty

2. לחיצה עם מקש עכבר שמאלי על הIcon של הConnection (שתי מחשבים) ובחירת VPN Connection -> Configure VPN.

3. לחיצה על Add.
4. לחיצה על Forward, בחירת "PPTP Tunnel" מהרשימה ולחיצה שוב על Forward.
5. בשדה Connection Name יש לכתוב שם ידידותי לחיבור האינטרנט (למשל 012)
6. בשדה Gateway יש לרשום את כתובת הספק - במקרה שלי cablepns.012.net.il.
7. לעבור לטאב "Compression and Encryption" ולנקות את כל תיבות הסימון.
8. לעבור לטאב "PPP Options" ולסמן את Use Peer DNS.
9. להזין MTU 1416 ו-MRU 1460.
10. להזין lcp-echo-failure 3 ו- lcp-echo-interval 20.

זהו, פחות או יותר.
ללחוץ על Forward ואז Apply. והvpn יופיע לכם ברשימה.
כדי להתחבר לVPN צריך ללחוץ על הIcon של הConnection ולבחור VPN Connection, יופיע השם של הVPN שיצרתם - אם תלחצו עליו זה יתחיל להתחבר. (לאחר הזנת שם משתמש וסיסמא כמובן)

בהצלחה!


אני אגיד לך למה
א. החיבור שאני כתבתי הרבה יותר פשות
ב. מה שכתבתי לוקח פחות זמן
ג. הגירסה של ה pptp-linux היא 1.7.0 בהצעה שלך ולא 1.7.1 כמו בהצעה שלי שמכיל תיקוני באגים מהגירסה הקודמת ועוד אפשרויות שכדאי שיהיו
ד. משתמשים מתחילים עדיין לא מכירים את מנהל החבילות של אבונטו וזה לדעתי לדרוש מהם יותר מידי... ולך עכשיו תסביר למשתמש מתחיל מה זה VPN כולה רצה להתחבר לאינטרנט
ה. למה הערכים של mru ו mtu צריכים להיות 1460 כמו אלה שבבזק? בכבלים עדיף 1500.
ו. בסקריפט שלי אתה לא צריך לכתוב כל הזמן שם משתמש וסיסמא של האינטרנט ולזכור
כל מה שצריך זה לכתוב את זה פעם אחת ומכאן והלאה הסקריפט יחבר אותך והסיסמא היחידה שאתה כותב זה הסיסמא של הסודו משתמש לינוקס שלך...

אז למרות שאולי זה "לא טבעי" תגיד חוץ מזה מה היתרון בהצעה שלך על פני ההצעה שלי?
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
אורח · ·
 

הודעה פורסם: 12/06/2007 - 19:52
נושא ההודעה: Re: למה לטרוח? חייגן כבלים באובונטו - המדריך המלא.

כרמית לוי :
leo212 :
צר לי לאכזב אתכם, אבל ניתן להתחבר באובונטו לכבלים בצורה הרבה יותר "טבעית".
1. הורדה והתקנת החבילות הבאות: (ניתן להוריד במחשב אחר שמחובר לאינטרנט ולהתקין באובונטו ללא חיבור לאינטרנט)
pptp-linux
network-manager-pptp
כתובות להורדה של הגרסאות העדכניות נכון להיום:http://launchpadlibrarian.net/6716221/pptp-linux_1.7.0-2ubuntu2_i386.deb
http://launchpadlibrarian.net/6718639/pptp-linux_1.7.0-2ubuntu2_ia64.deb

http://launchpadlibrarian.net/4629745/network-manager-pptp_0.6.3%2Bcvs20060819-0ubuntu2_i386.deb
http://launchpadlibrarian.net/4631331/network-manager-pptp_0.6.3%2Bcvs20060819-0ubuntu2_ia64.deb

הגרסה העדכנית ביותר נמצאת ב: https://launchpad.net/ubuntu/feisty

2. לחיצה עם מקש עכבר שמאלי על הIcon של הConnection (שתי מחשבים) ובחירת VPN Connection -> Configure VPN.

3. לחיצה על Add.
4. לחיצה על Forward, בחירת "PPTP Tunnel" מהרשימה ולחיצה שוב על Forward.
5. בשדה Connection Name יש לכתוב שם ידידותי לחיבור האינטרנט (למשל 012)
6. בשדה Gateway יש לרשום את כתובת הספק - במקרה שלי cablepns.012.net.il.
7. לעבור לטאב "Compression and Encryption" ולנקות את כל תיבות הסימון.
8. לעבור לטאב "PPP Options" ולסמן את Use Peer DNS.
9. להזין MTU 1416 ו-MRU 1460.
10. להזין lcp-echo-failure 3 ו- lcp-echo-interval 20.

זהו, פחות או יותר.
ללחוץ על Forward ואז Apply. והvpn יופיע לכם ברשימה.
כדי להתחבר לVPN צריך ללחוץ על הIcon של הConnection ולבחור VPN Connection, יופיע השם של הVPN שיצרתם - אם תלחצו עליו זה יתחיל להתחבר. (לאחר הזנת שם משתמש וסיסמא כמובן)

בהצלחה!


אני אגיד לך למה
א. החיבור שאני כתבתי הרבה יותר פשות
ב. מה שכתבתי לוקח פחות זמן
ג. הגירסה של ה pptp-linux היא 1.7.0 בהצעה שלך ולא 1.7.1 כמו בהצעה שלי שמכיל תיקוני באגים מהגירסה הקודמת ועוד אפשרויות שכדאי שיהיו
ד. משתמשים מתחילים עדיין לא מכירים את מנהל החבילות של אבונטו וזה לדעתי לדרוש מהם יותר מידי... ולך עכשיו תסביר למשתמש מתחיל מה זה VPN כולה רצה להתחבר לאינטרנט
ה. למה הערכים של mru ו mtu צריכים להיות 1460 כמו אלה שבבזק? בכבלים עדיף 1500.
ו. בסקריפט שלי אתה לא צריך לכתוב כל הזמן שם משתמש וסיסמא של האינטרנט ולזכור
כל מה שצריך זה לכתוב את זה פעם אחת ומכאן והלאה הסקריפט יחבר אותך והסיסמא היחידה שאתה כותב זה הסיסמא של הסודו משתמש לינוקס שלך...

אז למרות שאולי זה "לא טבעי" תגיד חוץ מזה מה היתרון בהצעה שלך על פני ההצעה שלי?


1. אם לאנשים נוח עם סקריפטים וקבצי הגדרות אז בכיף... למי שלא אוהב להתעסק עם זה, יעדיף להשתמש בGUI.
2. ניתן לטעון הגדרות מקובץ ואז זה בכלל נהיה פשוט. אם היית אפשרות לעלות קבצים לכאן הייתי מעלה את קובץ ההגדרות שלי ואז כל מי שמחובר ל012 היה פשוט מיבא אותו.
3. ניתן להשתמש גם בגרסה המתקדמת יותר של pptp אין מניעה לכך.
4. משתמשים מתחילים גם לא יודעים מה זה terminal, איך פותחים tar.gz. עדיף כבר להרגיל אותם לpackage manager, למרות שבמקרה זה לא צריך package manager כי אפשר פשוט ללחוץ על קבצי הdeb ואז הubuntu מתקין אותם.
אם זה עובד טוב עם mtu 1500 אז אפשר לנסות גם פה.
5. אין צורך לרשום כל הזמן, מסמנים את תיבת "Remember Password" ואז זה שומר את זה בkeyring.

יתרונות נוספים:
1. כל משתמש windows שעובר לubuntu רוצה להתעסק כמה שפחות עם terminal ולעבוד דרך הgui של ubuntu.
2. ישנה אינדיקציה בפינה של המסך שהconnection מחובר. (יש סמל של מנעול ליד הסמל של המחשבים וזה מציין שהvpn מחובר)
3. ניתן להתחבר ולהנתק על ידי לחיצה על הicon הנ"ל ובחירה מהתפריט.

דרך אגב:
בהוראות ההתחברות של 012 לwindows ישנו פירוט דומה לגבי יצירת vpn בwindows, כל מי שהתנסה ביצירת vpn בwindows יוכל בקלות ליצור את הvpn גם כאן.

אבל שלא תביני לא נכון, אני תומך ברעיון שלך - שבו תהיה חבילה אחת שבלחיצת כפתור אוכל להגדיר את החיבור שלי לאינטרנט ורק אצטרך לבחור ספק ולהזין שם משתמש וסיסמא.
כאשר יהיה בתוכנה שלך גם GUI נוח ופשוט עם Tray Icon שמציין את סטטוס ההתחברות. אני בכיף אשתמש בה.
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
אורח · ·
 

הודעה פורסם: 12/06/2007 - 19:56
נושא ההודעה: Re: למה לטרוח? חייגן כבלים באובונטו - המדריך המלא.

כרמית לוי :
leo212 :
צר לי לאכזב אתכם, אבל ניתן להתחבר באובונטו לכבלים בצורה הרבה יותר "טבעית".
1. הורדה והתקנת החבילות הבאות: (ניתן להוריד במחשב אחר שמחובר לאינטרנט ולהתקין באובונטו ללא חיבור לאינטרנט)
pptp-linux
network-manager-pptp
כתובות להורדה של הגרסאות העדכניות נכון להיום:http://launchpadlibrarian.net/6716221/pptp-linux_1.7.0-2ubuntu2_i386.deb
http://launchpadlibrarian.net/6718639/pptp-linux_1.7.0-2ubuntu2_ia64.deb

http://launchpadlibrarian.net/4629745/network-manager-pptp_0.6.3%2Bcvs20060819-0ubuntu2_i386.deb
http://launchpadlibrarian.net/4631331/network-manager-pptp_0.6.3%2Bcvs20060819-0ubuntu2_ia64.deb

הגרסה העדכנית ביותר נמצאת ב: https://launchpad.net/ubuntu/feisty

2. לחיצה עם מקש עכבר שמאלי על הIcon של הConnection (שתי מחשבים) ובחירת VPN Connection -> Configure VPN.

3. לחיצה על Add.
4. לחיצה על Forward, בחירת "PPTP Tunnel" מהרשימה ולחיצה שוב על Forward.
5. בשדה Connection Name יש לכתוב שם ידידותי לחיבור האינטרנט (למשל 012)
6. בשדה Gateway יש לרשום את כתובת הספק - במקרה שלי cablepns.012.net.il.
7. לעבור לטאב "Compression and Encryption" ולנקות את כל תיבות הסימון.
8. לעבור לטאב "PPP Options" ולסמן את Use Peer DNS.
9. להזין MTU 1416 ו-MRU 1460.
10. להזין lcp-echo-failure 3 ו- lcp-echo-interval 20.

זהו, פחות או יותר.
ללחוץ על Forward ואז Apply. והvpn יופיע לכם ברשימה.
כדי להתחבר לVPN צריך ללחוץ על הIcon של הConnection ולבחור VPN Connection, יופיע השם של הVPN שיצרתם - אם תלחצו עליו זה יתחיל להתחבר. (לאחר הזנת שם משתמש וסיסמא כמובן)

בהצלחה!


אני אגיד לך למה
א. החיבור שאני כתבתי הרבה יותר פשות
ב. מה שכתבתי לוקח פחות זמן
ג. הגירסה של ה pptp-linux היא 1.7.0 בהצעה שלך ולא 1.7.1 כמו בהצעה שלי שמכיל תיקוני באגים מהגירסה הקודמת ועוד אפשרויות שכדאי שיהיו
ד. משתמשים מתחילים עדיין לא מכירים את מנהל החבילות של אבונטו וזה לדעתי לדרוש מהם יותר מידי... ולך עכשיו תסביר למשתמש מתחיל מה זה VPN כולה רצה להתחבר לאינטרנט
ה. למה הערכים של mru ו mtu צריכים להיות 1460 כמו אלה שבבזק? בכבלים עדיף 1500.
ו. בסקריפט שלי אתה לא צריך לכתוב כל הזמן שם משתמש וסיסמא של האינטרנט ולזכור
כל מה שצריך זה לכתוב את זה פעם אחת ומכאן והלאה הסקריפט יחבר אותך והסיסמא היחידה שאתה כותב זה הסיסמא של הסודו משתמש לינוקס שלך...

אז למרות שאולי זה "לא טבעי" תגיד חוץ מזה מה היתרון בהצעה שלך על פני ההצעה שלי?


1. אם לאנשים נוח עם סקריפטים וקבצי הגדרות אז בכיף... למי שלא אוהב להתעסק עם זה, יעדיף להשתמש בGUI.
2. ניתן לטעון הגדרות מקובץ ואז זה בכלל נהיה פשוט. אם היית אפשרות לעלות קבצים לכאן הייתי מעלה את קובץ ההגדרות שלי ואז כל מי שמחובר ל012 היה פשוט מיבא אותו.
3. ניתן להשתמש גם בגרסה המתקדמת יותר של pptp אין מניעה לכך.
4. משתמשים מתחילים גם לא יודעים מה זה terminal, איך פותחים tar.gz. עדיף כבר להרגיל אותם לpackage manager, למרות שבמקרה זה לא צריך package manager כי אפשר פשוט ללחוץ על קבצי הdeb ואז הubuntu מתקין אותם.
אם זה עובד טוב עם mtu 1500 אז אפשר לנסות גם פה.
5. אין צורך לרשום כל הזמן, מסמנים את תיבת "Remember Password" ואז זה שומר את זה בkeyring.

יתרונות נוספים:
1. כל משתמש windows שעובר לubuntu רוצה להתעסק כמה שפחות עם terminal ולעבוד דרך הgui של ubuntu.
2. ישנה אינדיקציה בפינה של המסך שהconnection מחובר. (יש סמל של מנעול ליד הסמל של המחשבים וזה מציין שהvpn מחובר)
3. ניתן להתחבר ולהנתק על ידי לחיצה על הicon הנ"ל ובחירה מהתפריט.
4. לא צריך סיסמת sudo בשביל להתחבר.

דרך אגב:
בהוראות ההתחברות של 012 לwindows ישנו פירוט דומה לגבי יצירת vpn בwindows, כל מי שהתנסה ביצירת vpn בwindows יוכל בקלות ליצור את הvpn גם כאן.

אבל שלא תביני לא נכון, אני תומך ברעיון שלך - שבו תהיה חבילה אחת שבלחיצת כפתור אוכל להגדיר את החיבור שלי לאינטרנט ורק אצטרך לבחור ספק ולהזין שם משתמש וסיסמא.
כאשר יהיה בתוכנה שלך גם GUI נוח ופשוט עם Tray Icon שמציין את סטטוס ההתחברות. אני בכיף אשתמש בה.
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
אורח · ·
 

הודעה פורסם: 12/06/2007 - 20:06
נושא ההודעה:

אפשרות נוספת היא לכתוב סקריפט ש:
1. מתקין את pptp וnetwork-manager-pptp.
2. יוצר vpn עם ההגדרות שרשמתי.
3. מתחבר באמצעות הvpn.

כך נוכל להנות גם מהתקנה אוטומטית לחלוטין, וגם מהיתרונות שכתבתי קודם.
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
אורח · ·
 

הודעה פורסם: 12/06/2007 - 22:51
נושא ההודעה: Re: למה לטרוח? חייגן כבלים באובונטו - המדריך המלא.

leo212 :
צר לי לאכזב אתכם, אבל ניתן להתחבר באובונטו לכבלים בצורה הרבה יותר "טבעית".
1. הורדה והתקנת החבילות הבאות: (ניתן להוריד במחשב אחר שמחובר לאינטרנט ולהתקין באובונטו ללא חיבור לאינטרנט)
pptp-linux
network-manager-pptp
כתובות להורדה של הגרסאות העדכניות נכון להיום:http://launchpadlibrarian.net/6716221/pptp-linux_1.7.0-2ubuntu2_i386.deb
http://launchpadlibrarian.net/6718639/pptp-linux_1.7.0-2ubuntu2_ia64.deb

http://launchpadlibrarian.net/4629745/network-manager-pptp_0.6.3%2Bcvs20060819-0ubuntu2_i386.deb
http://launchpadlibrarian.net/4631331/network-manager-pptp_0.6.3%2Bcvs20060819-0ubuntu2_ia64.deb

הגרסה העדכנית ביותר נמצאת ב: https://launchpad.net/ubuntu/feisty

2. לחיצה עם מקש עכבר שמאלי על הIcon של הConnection (שתי מחשבים) ובחירת VPN Connection -> Configure VPN.

3. לחיצה על Add.
4. לחיצה על Forward, בחירת "PPTP Tunnel" מהרשימה ולחיצה שוב על Forward.
5. בשדה Connection Name יש לכתוב שם ידידותי לחיבור האינטרנט (למשל 012)
6. בשדה Gateway יש לרשום את כתובת הספק - במקרה שלי cablepns.012.net.il.
7. לעבור לטאב "Compression and Encryption" ולנקות את כל תיבות הסימון.
8. לעבור לטאב "PPP Options" ולסמן את Use Peer DNS.
9. להזין MTU 1416 ו-MRU 1460.
10. להזין lcp-echo-failure 3 ו- lcp-echo-interval 20.

זהו, פחות או יותר.
ללחוץ על Forward ואז Apply. והvpn יופיע לכם ברשימה.
כדי להתחבר לVPN צריך ללחוץ על הIcon של הConnection ולבחור VPN Connection, יופיע השם של הVPN שיצרתם - אם תלחצו עליו זה יתחיל להתחבר. (לאחר הזנת שם משתמש וסיסמא כמובן)

בהצלחה!

מה שצריך זה ממשק גרפי קל ופשוט להתחברות לאינטרנט.
כל עוד ההתחברות לאינטרנט בלינוקס תהיה כרוכה בהקשת מיליון פקודות שונות ומשונות
כל עוד זה יהיה קריעת ים סוף
כל עוד זה יהיה כל כך מייגע, מסובך ומפרך
אנשים יישארו בוינדוס.
רוצים שאנשים יעברו ללינוקס?
תנו להם התחברות קלילה ופשוטה ללא סיבוכים בלי להוציא להם את הנשמה.
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
leo212לא בפורום כעת ת.הצטרפות: 12/06/2007 · הודעות: 2 ·
 

הודעה פורסם: 12/06/2007 - 23:26
נושא ההודעה: Re: למה לטרוח? חייגן כבלים באובונטו - המדריך המלא.

Anonymous :

מה שצריך זה ממשק גרפי קל ופשוט להתחברות לאינטרנט.
כל עוד ההתחברות לאינטרנט בלינוקס תהיה כרוכה בהקשת מיליון פקודות שונות ומשונות
כל עוד זה יהיה קריעת ים סוף
כל עוד זה יהיה כל כך מייגע, מסובך ומפרך
אנשים יישארו בוינדוס.
רוצים שאנשים יעברו ללינוקס?
תנו להם התחברות קלילה ופשוטה ללא סיבוכים בלי להוציא להם את הנשמה.

גם בwindows זה לא כזה פשוט להגדיר חיבור אינטרנט, ההבדל הוא שחברות האינטרנט כתבו "חיגן friendly" עבור windows שיהיה קל להגדיר את החיבור.
צריך ללחוץ על החברות שיכתוב חייגן כזה גם עבור הפצות פופולאריות של לינוקס.
 
 צפיה בפרופיל המשתמש שלח הודעה פרטית  
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
yanivאורח · ·
 

הודעה פורסם: 12/06/2007 - 23:28
נושא ההודעה:

היי כרמית,

כמה נקודות

לגבי קוד האשף:
הוא אמור לכלול גם את ADSL לצורך כך צריך את pppoeconf לחיבור מודם דרך כרטיס רשת

לגבי ADSL USB נתקלתי בזה לא מיזמן
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=445701&highlight=qt+gnome
http://www.squeezedonkey.com/wiki/linux/index.php?title=Main_Page
http://www.squeezedonkey.com/svn/linux/trunk/releases/


האשף אמור לזהות באופן אוטומת את סוג המודם וסוג החיבורלגבי הממשק:

----------------------------------------
בחר ספקית: <.......................>

שם משתמש: .........................

סיסמה: ........................


() זכור סיסמה

() התחבר בעת עלית המחשב

-----------------------------------------
התנתק התחבר

-----------------------------------------
מצב חיבור: לא מחובר ip: אין
----------------------------------------
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
meitalלא בפורום כעת ת.הצטרפות: 18/06/2006 · הודעות: 1040 ·
 

הודעה פורסם: 13/06/2007 - 00:39
נושא ההודעה:

היי כרמית Smile
הינה נסיון התחלתי ביותר לGUI:
Image
יש שם כרגע את הרשימה של הISP שאפשר לבחור שם אחת ואם לא אז הראשונה(נטביזיון) היא ברירת המחדל.
לא כ"כ הבנתי איך אמור להראות החלק של הכרטיס רשת...
כמובן שצריך להתחיל לטפל באירועים עצמם, אבל בשביל זה אני צריכה לשאול אותך כמה שאלות יותר מעמיקות. יש לך מסנג'ר/ג'יטוק/אייסיקיו/אימייל שאפשר ליצור איתך קשר שם?

*וצריך גם להפוך את זה לעברית אני מניחה...זה יבוא גם בקרוב.

_________________
קוד:
    __     
   /   \   
   O/\O
 <| \/  |>
  \ .. /   
This is TUX. Copy TUX into your signature to help him on his way to world domination!
 
 צפיה בפרופיל המשתמש שלח הודעה פרטית ביקור באתר המפרסם  
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
כרמית לויאורח · ·
 

הודעה פורסם: 13/06/2007 - 07:44
נושא ההודעה:

Anonymous :
אפשרות נוספת היא לכתוב סקריפט ש:
1. מתקין את pptp וnetwork-manager-pptp.
2. יוצר vpn עם ההגדרות שרשמתי.
3. מתחבר באמצעות הvpn.

כך נוכל להנות גם מהתקנה אוטומטית לחלוטין, וגם מהיתרונות שכתבתי קודם.


אם היית קורא את הקוד היית רואה שהסקריפט שלי מתקין את PPTP אבל משום שהוא כבר מחבר עם ההגדרות המתאימות דרך שורת הפקודה אוטומטית אז גם אין שום צורך להתקין את network-manager-pptp

ציטוט:
כמה נקודות

לגבי קוד האשף:
הוא אמור לכלול גם את ADSL לצורך כך צריך את pppoeconf לחיבור מודם דרך כרטיס רשת


תמיכה בבזק תבוא בהמשך בסקריפט נפרד
כרגע אני מפתחת את עניין הכבלים
הרעיון לפתח לכל סוג של התחברות לאינטרנט סקריפט נפרד
דרך הנתונים ב GUI להפעיל את הסקריפט המתאים יותר להתחברות
למשל אם השם משתמש הוא עם @ זה יהיה בזק
הרי הנתונים מה GUI נשמרים לקבצון ומשומשים לסקריפט.
הסקריפט יבחר איך לפעול לפי השם משתמש שיסופק ואם להתקין
חייגן של כבלים עם PPTP
או חייגן לבזק עם PPPOE

ציטוט:


. משתמשים מתחילים גם לא יודעים מה זה terminal, איך פותחים tar.gz. עדיף כבר להרגיל אותם לpackage manager, למרות שבמקרה זה לא צריך package manager כי אפשר פשוט ללחוץ על קבצי הdeb ואז הubuntu מתקין אותם.

שנה אינדיקציה בפינה של המסך שהconnection מחובר. (יש סמל של מנעול ליד הסמל של המחשבים וזה מציין שהvpn מחובר)


אם לא סמת לב הסקריפט רץ בסביבה הגראפית ויכול לרוץ גם בטרמינל בלי הפרעה
אין צורך לדעת על קבצים מכווצים משום שהסקריפט פותח ומתקין תוך כדי ורק אחרי שהוא בודק שיש צורך כזה.
מי שירצה אינדיקציה גראפית יכול להוסיף ללוח את Network Monitor לבחור שם את ppp וזה יתן לך אינדיקציה מצויינת אם אתה מחובר או לא.
ציטוט:

כמובן שצריך להתחיל לטפל באירועים עצמם, אבל בשביל זה אני צריכה לשאול אותך כמה שאלות יותר מעמיקות. יש לך מסנג'ר/ג'יטוק/אייסיקיו/אימייל שאפשר ליצור איתך קשר שם?למיטל תודה הנה המייל שלי carmit3levi@gmail.com
אני מפעילה בדרך כלל בשעות הערב 20:00 21:00 אם זה לא מאוחר לך.
יש לי גם ICQ אם זה פחות מסובך
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
כרמית לויאורח · ·
 

הודעה פורסם: 13/06/2007 - 07:46
נושא ההודעה:

Anonymous :
אפשרות נוספת היא לכתוב סקריפט ש:
1. מתקין את pptp וnetwork-manager-pptp.
2. יוצר vpn עם ההגדרות שרשמתי.
3. מתחבר באמצעות הvpn.

כך נוכל להנות גם מהתקנה אוטומטית לחלוטין, וגם מהיתרונות שכתבתי קודם.


אם היית קורא את הקוד היית רואה שהסקריפט שלי מתקין את PPTP אבל משום שהוא כבר מחבר עם ההגדרות המתאימות דרך שורת הפקודה אוטומטית אז גם אין שום צורך להתקין את network-manager-pptp

ציטוט:
כמה נקודות

לגבי קוד האשף:
הוא אמור לכלול גם את ADSL לצורך כך צריך את pppoeconf לחיבור מודם דרך כרטיס רשת


תמיכה בבזק תבוא בהמשך בסקריפט נפרד
כרגע אני מפתחת את עניין הכבלים
הרעיון לפתח לכל סוג של התחברות לאינטרנט סקריפט נפרד
דרך הנתונים ב GUI להפעיל את הסקריפט המתאים יותר להתחברות
למשל אם השם משתמש הוא עם @ זה יהיה בזק
הרי הנתונים מה GUI נשמרים לקבצון ומשומשים לסקריפט.
הסקריפט יבחר איך לפעול לפי השם משתמש שיסופק ואם להתקין
חייגן של כבלים עם PPTP
או חייגן לבזק עם PPPOE

ציטוט:


. משתמשים מתחילים גם לא יודעים מה זה terminal, איך פותחים tar.gz. עדיף כבר להרגיל אותם לpackage manager, למרות שבמקרה זה לא צריך package manager כי אפשר פשוט ללחוץ על קבצי הdeb ואז הubuntu מתקין אותם.

שנה אינדיקציה בפינה של המסך שהconnection מחובר. (יש סמל של מנעול ליד הסמל של המחשבים וזה מציין שהvpn מחובר)


אם לא סמת לב הסקריפט רץ בסביבה הגראפית ויכול לרוץ גם בטרמינל בלי הפרעה
אין צורך לדעת על קבצים מכווצים משום שהסקריפט פותח ומתקין תוך כדי ורק אחרי שהוא בודק שיש צורך כזה.
מי שירצה אינדיקציה גראפית יכול להוסיף ללוח את Network Monitor לבחור שם את ppp וזה יתן לך אינדיקציה מצויינת אם אתה מחובר או לא.
ציטוט:

כמובן שצריך להתחיל לטפל באירועים עצמם, אבל בשביל זה אני צריכה לשאול אותך כמה שאלות יותר מעמיקות. יש לך מסנג'ר/ג'יטוק/אייסיקיו/אימייל שאפשר ליצור איתך קשר שם?למיטל תודה הנה המייל שלי carmit3levi@gmail.com
אני מפעילה בדרך כלל בשעות הערב 20:00 21:00 אם זה לא מאוחר לך.
יש לי גם ICQ אם זה פחות מסובך 372785765
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
משתמשאורח · ·
 

הודעה פורסם: 13/06/2007 - 08:28
נושא ההודעה: כל הכבוד לכרמית.

כל כך הרבה אנשים כותבים שחסר להם חייגן. באה כרמית, התקינה לה אובנטו, טרחה, כתבה, בדקה וביקשה קצת עזרה.

ישר קופצים עליה, יש משהו טוב יותר. אם זה כזה טוב, למה לא כתבתם בעצמכם סקריפט? למה אתם יושבים בחושך ומחכים שמישהו יעשה משהו ואז קופצים עליו ועושים "בהההההההההההֱ!!!".

כרמית נימקה מדוע הסקריפט שלה טוב. קובץ קטון, עצמאי, שאפשר להפיץ בקלות לכל מי שרוצה. שאולי גם יהיה, יום אחד, אי"ה חלק מההפצה. לקחה יוזמה, עשתה, טרחה, והביאה לקהילה, וישר צריכה להיכנס לעמדת התגוננות. במקום לדון על הממשק, צריכה להתגונן על העבודה שלה. ומול מי? מול מישהו שלא עשה דבר.

דיבורים לא חסר, מעשים צריך.
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
אורח · ·
 

הודעה פורסם: 13/06/2007 - 12:30
נושא ההודעה: Re: כל הכבוד לכרמית.

משתמש :
כל כך הרבה אנשים כותבים שחסר להם חייגן. באה כרמית, התקינה לה אובנטו, טרחה, כתבה, בדקה וביקשה קצת עזרה.

ישר קופצים עליה, יש משהו טוב יותר. אם זה כזה טוב, למה לא כתבתם בעצמכם סקריפט? למה אתם יושבים בחושך ומחכים שמישהו יעשה משהו ואז קופצים עליו ועושים "בהההההההההההֱ!!!".

כרמית נימקה מדוע הסקריפט שלה טוב. קובץ קטון, עצמאי, שאפשר להפיץ בקלות לכל מי שרוצה. שאולי גם יהיה, יום אחד, אי"ה חלק מההפצה. לקחה יוזמה, עשתה, טרחה, והביאה לקהילה, וישר צריכה להיכנס לעמדת התגוננות. במקום לדון על הממשק, צריכה להתגונן על העבודה שלה. ומול מי? מול מישהו שלא עשה דבר.

דיבורים לא חסר, מעשים צריך.

ממש לא קופצים עליה - להיפך - העבודה שלה מבורכת. אבל פשוט כדאי להיצמד לסביבה הטבעית של Ubuntu ולעבוד עם הכלים שהוא מספק כדי שזה יראה ויתנהג בצורה הטובה ביותר.
למשל הGUI - צריך להיות כתוב בGTK2 אם רוצים שזה ירוץ בסביבת GNOME בצורה טבעית ובQT אם רוצים שזה ירוץ תחת KDE. אני לא הייתי רוצה לראות חייגן ורוד אצלי במחשב, הייתי רוצה לראות אותו עם העיצוב והכפתורים של הTheme שלי.
בייחוד אם רוצים שזה יהיה חלק מההפצה באחד הימים...

דבר נוסף - חשוב מאוד שתהיה אפשרות בGUI לבצע Disconnect וConnect כי לפעמים האינטרנט מפסיק להגיב מבלי שהConnection מתנתק ואז צריך לבצע Disconnect & Connect כדי להתחבר שוב. לא הייתי רוצה לפתוח terminal בשביל זה.
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
ארץ' שולט, אובונטו חראאורח · ·
 

הודעה פורסם: 15/06/2007 - 12:12
נושא ההודעה: Re: כל הכבוד לכרמית.

Anonymous :
משתמש :
כל כך הרבה אנשים כותבים שחסר להם חייגן. באה כרמית, התקינה לה אובנטו, טרחה, כתבה, בדקה וביקשה קצת עזרה.

ישר קופצים עליה, יש משהו טוב יותר. אם זה כזה טוב, למה לא כתבתם בעצמכם סקריפט? למה אתם יושבים בחושך ומחכים שמישהו יעשה משהו ואז קופצים עליו ועושים "בהההההההההההֱ!!!".

כרמית נימקה מדוע הסקריפט שלה טוב. קובץ קטון, עצמאי, שאפשר להפיץ בקלות לכל מי שרוצה. שאולי גם יהיה, יום אחד, אי"ה חלק מההפצה. לקחה יוזמה, עשתה, טרחה, והביאה לקהילה, וישר צריכה להיכנס לעמדת התגוננות. במקום לדון על הממשק, צריכה להתגונן על העבודה שלה. ומול מי? מול מישהו שלא עשה דבר.

דיבורים לא חסר, מעשים צריך.

ממש לא קופצים עליה - להיפך - העבודה שלה מבורכת. אבל פשוט כדאי להיצמד לסביבה הטבעית של Ubuntu ולעבוד עם הכלים שהוא מספק כדי שזה יראה ויתנהג בצורה הטובה ביותר.
למשל הGUI - צריך להיות כתוב בGTK2 אם רוצים שזה ירוץ בסביבת GNOME בצורה טבעית ובQT אם רוצים שזה ירוץ תחת KDE. אני לא הייתי רוצה לראות חייגן ורוד אצלי במחשב, הייתי רוצה לראות אותו עם העיצוב והכפתורים של הTheme שלי.
בייחוד אם רוצים שזה יהיה חלק מההפצה באחד הימים...

דבר נוסף - חשוב מאוד שתהיה אפשרות בGUI לבצע Disconnect וConnect כי לפעמים האינטרנט מפסיק להגיב מבלי שהConnection מתנתק ואז צריך לבצע Disconnect & Connect כדי להתחבר שוב. לא הייתי רוצה לפתוח terminal בשביל זה.


אני מסכים. אחרי שלוש שנים של שימוש בסקריפט התחברות, סוף סוף אני מרגיש באופן טבעי במערכת. אומנם אז הסקריפט עבד עם עליית המחשב אבל מה אם אתה צריך להתנתק (בשביל rapidshare למשל) ? אני לא רוצה לפתוח טרמינל בשביל זה...
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
meitalלא בפורום כעת ת.הצטרפות: 18/06/2006 · הודעות: 1040 ·
 

הודעה פורסם: 15/06/2007 - 13:16
נושא ההודעה: Re: כל הכבוד לכרמית.

Anonymous :

ממש לא קופצים עליה - להיפך - העבודה שלה מבורכת. אבל פשוט כדאי להיצמד לסביבה הטבעית של Ubuntu ולעבוד עם הכלים שהוא מספק כדי שזה יראה ויתנהג בצורה הטובה ביותר.
למשל הGUI - צריך להיות כתוב בGTK2 אם רוצים שזה ירוץ בסביבת GNOME בצורה טבעית ובQT אם רוצים שזה ירוץ תחת KDE. אני לא הייתי רוצה לראות חייגן ורוד אצלי במחשב, הייתי רוצה לראות אותו עם העיצוב והכפתורים של הTheme שלי.
בייחוד אם רוצים שזה יהיה חלק מההפצה באחד הימים...

ציטוט של כרמית מהשירשור הקודם שהיה על הסקריפט:
ציטוט:
והאגו שלי הוא נשי ולא גברי כי ברגע שאני אספיק ללמוד לפתח ממשק גראפי בפייתון (כי זו אולי הכוונה ואולי בגלל זה זה מומר לפייתון מבש) לפניכם הגברים תהיו בטוחים בזה
שאני אוסיף תמונה של פרפרים ופרחים ואולי גם ברבי ופינגיינית במקום פיגוין זכר
אז כדאי לכם מאוד להשיג אותי לפני שאני אספיק ללמוד את זה וכמובן גם ליישם.

מישהו מאז הרים את הכפפה וכתב את זה בפייתון? לא. אני סה"כ עזרתי לה לכתוב GUI ורוד עם פינגווין נקבה. Laughing
כרגע זה נראה ככה
*אם מישהו שיודע פייתון רוצה לטפל באירועים ולהעביר את הפרטים שנקלטים מהם לקובץ טקסט, אז יש לי משהו מוכן בglade שאני אעביר לו ושיכתוב את הקטע התכנותי שם.

_________________
קוד:
    __     
   /   \   
   O/\O
 <| \/  |>
  \ .. /   
This is TUX. Copy TUX into your signature to help him on his way to world domination!
 
 צפיה בפרופיל המשתמש שלח הודעה פרטית ביקור באתר המפרסם  
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
כרמית לויאורח · ·
 

הודעה פורסם: 28/06/2007 - 07:59
נושא ההודעה: שינויים בקוד

שלום יש חידושים בפיתוח שלי ושינויים בקוד שאני מודיעה למי שרוצה לעזור לי לפתח
רציתי לשתף גם ולספר בהתלבטויות שלי בפיתוח
מישהו כאן פעם אמר לי לא זוכרת את הכינוי שלו שכדאי שתהיה אפשרות להריץ את הסקריפט כאילו בבוט איך שהמחשב עולה.

אז חשבתי בהתחלה להגדיר את החיבור וההוסט דרך הקובץ /etc/netword/interfaces למי שמבין

למדתי את התחביר של הקובץ הזה והצלחתי להגדיר דרכו את ההוסט אבל אז הייתי צריכה להריץ דרכו את pptp וזה לא הלך אז למדתי שצריך לעשות את מה ש pptp עושה אבל עם pppd ועם האפשרות nodail משהו כזה דומה ברעיון וזה היה מתוסבך ואז ישר חשבתי
ומה יהיה אם לכל משתמש יש ספק אחר ואין חיבור אחיד דרך התשתית למערכת?

ואז ויתרתי על הרעיון הזה והחלטתי לעשות משהו יותר פשות וגם יותר בטוח וזה להריץ את הסקריפט איך שמשתמש עולה ל session שלו בגנום.

החלטתי להריץ את הסקריפט דרך bashrc. של ספריית הבית של המשתמש וזה הצליח
אז מכאן הדרך כבר ידועה

נעשה סקריפט להתחברות רגילה וסקריפט שני שירוץ כאשר המשתמש יבחר באפשרות של להתחבר עם עליית המחשב וניתן אפשרות כזאת לבחור אם להתחבר בBOOT .

בגלל שזה אבונטו אז הסקריפט משתמש בסודו
אז חשבתי להוסיף אפשרות בסקריפט התקנה שישאל את המשתמש אם הוא רוצה להקיש סיסמת סודו בכל פעם שהוא מתחבר או שאין צורך

אם אין צורך אז אני צריכה לשנות דרך הסקריפט בקובץ סודוארס את השורה שמתחילה ב %admin ושם בסוף השורה למחוק את ALL ובמקום זאת להוסיף NOPASSWD: ALL כדי שהסקריפט ירוץ בצורה טבעית בלי לדרוש סיסמת סודו בכל פעם שהוא רץ.

בינתיים מה ששיניתי זה את הקובץ connect_me_part2
שיניתי את PPPD_OPTIONS ובחלק מהמקרים על מנת שהסקריפט יתחבר יותר מהר שיניתי את הפקודה route לפקודה netstat -nr
ואז זה עובד יותר טוב
וגם את תוכן האזהרה שיניתי לזה:

קוד:

# 28/6/2007 sudo style

PPPD_OPTIONS="mru 1500 mtu 1500 defaultroute replacedefaultroute usepeerdns"

M_GW=$(netstat -nr | grep eth0 | grep 'UG ' | awk {'print $2'} | head -n 1)

if [ -z $M_GW ]; then echo "cant fing $M_ETH gateway"; read somevar; exit 1; fi

echo "my IFACE getway is:      $M_GW"
sudo route add -host $M_HOST gw $M_GW dev $M_ETH

sudo pptp $M_HOST_IP user $M_USER --debug $PPPD_OPTIONS


sleep 7

M_PPTP_HOST=$(netstat -nr | grep ppp | grep UH | awk {'print $1'})
echo "my ptp host ip is:       $M_PPTP_HOST"

route

#NONBOOT
echo "WARN ATTENTION: DONT CLOSE THE TERMINAL UNLESS U WANNA
DISCONNECT!!"
sleep 3
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
כרמית לויאורח · ·
 

הודעה פורסם: 28/06/2007 - 08:07
נושא ההודעה:

תכניות לעתיד

אם משתמשי פייתון יעזרו לי לפתח ממשק גראפי להתחברות עם GTK בפייתון
אז אפשר יהיה להריץ את מה שאני עושה בסקריפט בצורה גראפית

אפשר להתחיל לפתח GUI שיכלול שם משתמש בלי סיסמא ואת שם החיבור
לחצן התחבר לחצן התנתק ו selectbox אם רוצים להתחבר אוטומטית

אם אין מתנדבים זה יקח לי יותר זמן

וזה להתחברות בכבלים בארץ עם PPTP

הממשק יהיה כללי משום שהלחצן התחבר יפעיל סקריפט בבש שנסכם מראש שהשם שלו יהיה השם חיבור שהמשתמש בחר עם סיומת con ואז סקריפט ההתקנה כבר ידאג לאיזה פרוטוקולים ירוצו ואם זה יהיה לבזק או לתשתית כבלים.
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
אורח · ·
 

הודעה פורסם: 28/06/2007 - 12:28
נושא ההודעה:

שלום

להלן פירוט מצרכי המכולת להן תזדקקי בהכנת מנשק גרפי (אין צורך בידע מוקדם כל שהוא)

1. מדריך להכנת מנשק גרפי בעזרת pygtk בפינגווין, בעברית ולא מצריך ידע מוקדם בפיתון:
המדריך בפינגווין

2. סרטון המדגים את המוסבר במדריך (הכנת עורך טקסט ב 2.5 דקות):
http://sane-pygtk.sourceforge.net/art/glade2py-1.ogg

3. מעט פיתון:
כיצד להפעיל פקודת באש בפיתון:
קוד:
import os
os.system("ls -l")

או בגישה יותר מתוחכמת:
http://docs.python.org/lib/module-popen2.html

4. גרפיקה ורודה:
אוסף הפינגווינים של sijp הכולל גם פינגווינים ורודים כדי להוסיף למנשק הגרפי:
http://sijp.no-ip.info/glossytux/
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
כרמית לויאורח · ·
 

הודעה פורסם: 01/07/2007 - 07:48
נושא ההודעה:

טוב הנה סקיצה שיצרתי עם גלד ואני צריכה חוות דעת אם צריך להוסיף משהו
ויש צורך בדברים נוספים

Image
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
כרמית לויאורח · ·
 

הודעה פורסם: 01/07/2007 - 07:52
נושא ההודעה:

אגב אני צריכה להמציא תמונה אחרת ונראה לי שהיא תהיה של תרנגולת כפרות ממין נקבה שמחזיקה את דגל ישראל ...

תמונה תוצרת בית נדרשת משום שאין רשיון חופשי על הפינגוינים האלה...
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
אורחאורח · ·
 

הודעה פורסם: 01/07/2007 - 08:54
נושא ההודעה: קריאת הידד לכרמית

הי כרמית.

אני בכלל עוד בחור, שרק מתחיל ליינוק את לינוקס, וייקח זמן עד שאגיע לשם.

אבל אני רואה את העבודה הנפלאה שאת עושה וזה באמת מדגים לי את היופי של השיתוף, תחת קוד פתוח.

חזקי ואמצי..

Laughing
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
yanivאורח · ·
 

הודעה פורסם: 01/07/2007 - 13:00
נושא ההודעה:

בהודעה הקודמת שלי הצגתי סקיצה לממשק...
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
כרמית לויאורח · ·
 

הודעה פורסם: 02/07/2007 - 14:17
נושא ההודעה: תודה

תודה אני אשנה קצת את הממשק באמת שיציג את הכתובת IP זה רעיון טוב

טוב הנה הפינגוינית תוצרת ישראל
אני ציירתי כי הפינגוינים שמקושרים בלי רשיון חופשי לשימוש אז אני לא רוצה להסתבך עם שטויות
אז עשיתי משהו תוצרת בית מקוה שתאהבו
מי שמעניין אותו איך עשיתי אז ציירתי על נייר סרקתי וצבעתי בגימפ Smile
אני לא גראפיקאית או משהו כזה...

מקוה שתאהבו

Image
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
אורח · ·
 

הודעה פורסם: 02/07/2007 - 14:26
נושא ההודעה:

כרמית:
1. אני לא מצליח לראות את התמונות Sad תוכלי לשים אותם בעוד מקום, כמו imageshake או flikr.
2. הפינגווינים של שלומי הם תחת CC , שהוא רשיון חופשי, בכל מקרה את יכולה לבקש רשות משלומי, קשה לי מאוד להאמין שהוא יגיד לא.
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
DoKלא בפורום כעת ת.הצטרפות: 22/02/2004 · הודעות: 3114 · מיקום: ירושלים
 

הודעה פורסם: 02/07/2007 - 14:49
נושא ההודעה:

אוף טופיק לדיון -
כרמית סחטיין על הבחירה ב-OZRAD. Smile
במשך הרבה זמן זה היה הפונט ששלט אצלי במערכת (כולל בדפדפן) ואני לא ממש זוכר למה עזבתי אותו (אני חושב שזה היה בשביל לבדוק באג בנחליאלי)

עריכה: נזכרתי שהבאג הוא לא בנחליאלי אלא בקונקורור או ב-khtml (כנראה אפשר למצוא באתר דיון שלא הסתיים בעניין ושבו השתתפו גם sml ו-elcuco)


נערך לאחרונה על-ידי DoK בתאריך 02/07/2007 - 15:02, סך-הכל נערך פעם אחת
 
 צפיה בפרופיל המשתמש שלח הודעה פרטית שלח דוא\ ביקור באתר המפרסם מספר ICQ 
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
אורח · ·
 

הודעה פורסם: 02/07/2007 - 14:59
נושא ההודעה: Re: תודה

כרמית לוי :
תודה אני אשנה קצת את הממשק באמת שיציג את הכתובת IP זה רעיון טוב

טוב הנה הפינגוינית תוצרת ישראל
אני ציירתי כי הפינגוינים שמקושרים בלי רשיון חופשי לשימוש אז אני לא רוצה להסתבך עם שטויות
אז עשיתי משהו תוצרת בית מקוה שתאהבו
מי שמעניין אותו איך עשיתי אז ציירתי על נייר סרקתי וצבעתי בגימפ Smile
אני לא גראפיקאית או משהו כזה...

מקוה שתאהבו

[


חמוד מאד, אהבתי.
בתור גרפיקאית, אני מאשרת.
אגב, גם אני עוקבת אחרי השרשור בעניין רב ומחכה לתוצאה הסופית.
פרוייקט מבורך.

בכבוד רב
האזרחית ל.
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
כרמית לויאורח · ·
 

הודעה פורסם: 02/07/2007 - 17:37
נושא ההודעה:

שוב תודה
הנה פחות או יותר סקיצה סופית
אני רוצה לדעת אם יש צורך בשינויים
יש כאן ממשק גראפי לסקריפט שמתקין את החייגן
ואת הממשק הגראפי של החייגן עצמו
כדי שאני אוכל כבר להתחיל להכניס את הקוד.

זה יהיה עם pygtk והפעלת פקודות בש דרך הפיתון
כבר התחלתי לקרוא דוקומנטציה וללמוד את האובייקטים שיש לי.

Image


Image
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
yanivאורח · ·
 

הודעה פורסם: 02/07/2007 - 18:33
נושא ההודעה:

למה צריך "שם התחברות" ?

כדי להפוך את זה למשהו פשוט ככול האפשר כדי להוריד את האפשרות להגדיר מספר חיבורים (שם התחבורות) כך שיהיה ניתן להגדיר רק חיבור אחד

כמו כן כדי להוריד את פרוטוקול התחברות, זה נתון טכני שהחייגן אמור להתמודד ולא המשתמש הפשוט

ip=כתובת Ip

מה לגבי זכור סיסמה ?
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
כרמית לויאורח · ·
 

הודעה פורסם: 02/07/2007 - 19:44
נושא ההודעה:

yaniv :
למה צריך "שם התחברות" ?

כדי להפוך את זה למשהו פשוט ככול האפשר כדי להוריד את האפשרות להגדיר מספר חיבורים (שם התחבורות) כך שיהיה ניתן להגדיר רק חיבור אחד

כמו כן כדי להוריד את פרוטוקול התחברות, זה נתון טכני שהחייגן אמור להתמודד ולא המשתמש הפשוט

ip=כתובת Ip

מה לגבי זכור סיסמה ?


היי צריך שם התחברות משום שיש מצב של מספר משתמשים על אותו מחשב שכל אחד מתחבר עם ספק אחר והוא לא רוצה שאח שלו יגלוש בחיבור שלו ואח שלו גם לא רוצה שהוא ישתמש בספק שלו ... אז לכל אחד יש את האזור שלו וספריית הבית שלו אז גם יש לכל אחד את החיבור שלו או מספר חיבורים וככה יודעים כמה חיבורים מוגדרים למשל במכונה וכל אחד יכול לתת הרשאות לחיבור שלו אם הוא רוצה...

פרוטוקול התחברות זה משהו ששקלתי להוסיף אם מישהו ירצה בעתיד להרחיב את הסקריפט לפרוטוקולים נוספים על אותו ממשק GUI וכדי לתת בחירה למשתמש בכבלים בעתיד לבחור בין PPTP שהוא יותר מהיר לעומת L2TP שהוא יותר מאובטח אבל נכון לעכשיו המטרה היא לאפשר למשתמשים מתחילים להתחבר בקלות
אתגרים אחר כך.

את האפשרות לזכור סיסמא לא הוספתי משום שהיא ישר נשמרת אוטומטית בהקשר של השם משתמש.

את ה ip אני משנה ל"כתובת IP : "
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
הצגת הודעות מלפני:     
מעבר אל:  
כל הזמנים הם GMT + 2 שעות
תגובה לנושא
צפיה בנושא הבא Printable version התחבר כדי לבדוק הודעות פרטיות צפיה בנושא הקודם
PNphpBB2 © 2003-2004 

תוכן הדיון

 1. אורח [כרמית לוי]
 2. אורח [leo212]
 3. אורח [כרמית לוי]
 4. אורח
 5. אורח
 6. אורח
 7. אורח
 8. leo212
 9. אורח [yaniv]
 10. meital
 11. אורח [כרמית לוי]
 12. אורח [כרמית לוי]
 13. אורח [משתמש]
 14. אורח
 15. אורח [ארץ' שולט, אובונטו חרא]
 16. meital
 17. אורח [כרמית לוי]
 18. אורח [כרמית לוי]
 19. אורח
 20. אורח [כרמית לוי]
 21. אורח [כרמית לוי]
 22. אורח [אורח]
 23. אורח [yaniv]
 24. אורח [כרמית לוי]
 25. אורח
 26. DoK
 27. אורח
 28. אורח [כרמית לוי]
 29. אורח [yaniv]
 30. אורח [כרמית לוי]
 31. אורח [yp]
 32. אורח [yaniv]
 33. אורח
 34. אורח [גונן (לא מחובר)]
 35. lin00b
 36. אורח
 37. אורח [כרמית לוי]
 38. lior155
 39. mksoft
 40. זאב
 41. mksoft
 42. זאב
 43. mksoft
 44. זאב
 45. זאב
 46. זאב
 47. mksoft
 48. זאב
 49. זאב
 50. mksoft
 51. זאב
 52. אורח [כרמית לוי]
 53. אורח [כרמית לוי]
 54. אורח [כרמית לוי]
 55. nadavvin
 56. nadavvin
 57. אורח [כרמית לוי]
 58. אורח [mmoalem]
 59. אורח [כרמית לוי]
 60. אורח [3dman]
 61. אורח [DoK לא מחובר]
 62. אורח [carmit_levi]
 63. אורח [3dman]
 64. אורח [carmit_levi]
 65. אורח
 66. אורח
 67. אורח
 68. ubuntil
 69. shlomi6
 70. אורח [צפריר]
 71. nivw2
 72. אורח
 73. אורח [ג'וש]
 74. דוביקס
 75. אורח [ויטלי]
 76. אורח [סתם אורח]