ווטסאפ - לינוקס, BSD, קוד פתוח ותוכנה חופשית בעברית. Whatsup - Linux, BSD, open source and free software in Hebrew

 
 
  כניסת חברים · רישום · שכחתי סיסמה  
tux the penguin
תגובה לנושא
צפיה בנושא הבא Printable version התחבר כדי לבדוק הודעות פרטיות צפיה בנושא הקודם
אורח · ·
 

הודעה פורסם: 23/11/2018 - 10:13
נושא ההודעה: רב-קו מפר GPL ?

נראה שאפליקציית רב רו משתמש בקוד GPLי רק שהם "שכחו" לפרסם את קוד המקור.

ציטוט:
wget -c https://ravkavonline.s3.amazonaws.com/linux/ravkav-online-latest.deb
ar x ravkav-online-latest.deb
tar xvvf data.tar.xzקוד:
strings usr/bin/ravkavonline |grep -i gpl
OpH+GPL+WXL+_`L+ghL+opH

קוד:

strings usr/bin/ravkavonline |grep -i LIBC
libc.so.6
__libc_start_main
__libc_csu_fini
__libc_csu_init
GLIBC_2.3.2
GLIBC_2.2.5
GLIBC_2.4
libcall
libcallg
        libcallpc
        libcallsp
*runtime.libcall


קבצים מעורבים :

קוד:

/usr/lib/go/src/net/http/transport.go
/usr/lib/go/src/net/http/transfer.go
/usr/lib/go/src/net/http/server.go
/usr/lib/go/src/net/http/response.go
/usr/lib/go/src/net/http/http.go
/usr/lib/go/src/net/http/header.go
/usr/lib/go/src/net/http/fs.go
/usr/lib/go/src/net/http/status.go
/usr/lib/go/src/net/http/request.go
/usr/lib/go/src/net/http/h2_bundle.go
/usr/lib/go/src/net/http/cookie.go
/usr/lib/go/src/net/http/client.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/net/proxy/direct.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/net/proxy/socks5.go
/usr/lib/go/src/net/http/internal/chunked.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/net/lex/httplex/httplex.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/net/idna/trie.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/net/idna/tables.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/net/idna/punycode.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/net/idna/trieval.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/net/idna/idna.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/text/unicode/norm/trie.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/text/unicode/norm/transform.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/text/unicode/norm/tables.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/text/unicode/norm/normalize.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/text/unicode/norm/iter.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/text/unicode/norm/input.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/text/unicode/norm/forminfo.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/text/unicode/norm/composition.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/text/secure/bidirule/bidirule.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/text/unicode/bidi/trieval.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/text/unicode/bidi/tables.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/text/unicode/bidi/prop.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/text/transform/transform.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/net/http2/hpack/huffman.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/net/http2/hpack/hpack.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/net/http2/hpack/tables.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/net/http2/hpack/encode.go
/usr/lib/go/src/net/http/httptrace/trace.go
/usr/lib/go/src/path/match.go
/usr/lib/go/src/mime/multipart/writer.go
/usr/lib/go/src/mime/multipart/multipart.go
/usr/lib/go/src/mime/multipart/formdata.go
/usr/lib/go/src/net/textproto/textproto.go
/usr/lib/go/src/net/textproto/reader.go
/usr/lib/go/src/net/textproto/header.go
/usr/lib/go/src/mime/type_unix.go
/usr/lib/go/src/mime/type.go
/usr/lib/go/src/mime/encodedword.go
/usr/lib/go/src/mime/mediatype.go
/usr/lib/go/src/mime/grammar.go
/usr/lib/go/src/crypto/tls/tls.go
/usr/lib/go/src/crypto/tls/ticket.go
/usr/lib/go/src/crypto/tls/key_agreement.go
/usr/lib/go/src/crypto/tls/handshake_server.go
/usr/lib/go/src/crypto/tls/handshake_messages.go
/usr/lib/go/src/crypto/tls/prf.go
/usr/lib/go/src/crypto/tls/handshake_client.go
/usr/lib/go/src/crypto/tls/conn.go
/usr/lib/go/src/crypto/tls/common.go
/usr/lib/go/src/crypto/tls/cipher_suites.go
/usr/lib/go/src/crypto/tls/alert.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/crypto/curve25519/square_amd64.s
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/crypto/curve25519/freeze_amd64.s
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/crypto/curve25519/cswap_amd64.s
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/crypto/curve25519/mul_amd64.s
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/crypto/curve25519/ladderstep_amd64.s
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/crypto/curve25519/mont25519_amd64.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/crypto/curve25519/doc.go
/usr/lib/go/src/container/list/list.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/crypto/chacha20poly1305/chacha20poly1305_amd64.s
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/crypto/chacha20poly1305/chacha20poly1305_generic.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/crypto/chacha20poly1305/chacha20poly1305_amd64.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/crypto/chacha20poly1305/chacha20poly1305.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/crypto/poly1305/sum_amd64.s
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/crypto/poly1305/sum_amd64.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/crypto/poly1305/poly1305.go
/usr/lib/go/src/vendor/golang_org/x/crypto/chacha20poly1305/internal/chacha20/chacha_generic.go
/usr/lib/go/src/crypto/x509/pem_decrypt.go
/usr/lib/go/src/crypto/x509/x509.go
/usr/lib/go/src/crypto/x509/verify.go
/usr/lib/go/src/crypto/x509/root_unix.go
/usr/lib/go/src/crypto/x509/root.go
/usr/lib/go/src/crypto/x509/cert_pool.go
/usr/lib/go/src/crypto/dsa/dsa.go
/usr/lib/go/src/crypto/ecdsa/ecdsa.go
/usr/lib/go/src/crypto/sha512/sha512block_amd64.s
/usr/lib/go/src/crypto/sha512/sha512block_amd64.go
/usr/lib/go/src/crypto/sha512/sha512.go
/usr/lib/go/src/crypto/elliptic/p256_asm_amd64.s
/usr/lib/go/src/crypto/elliptic/p256_amd64.go
/usr/lib/go/src/crypto/elliptic/p224.go
/usr/lib/go/src/crypto/elliptic/elliptic.go
/usr/lib/go/src/crypto/x509/pkix/pkix.go
/usr/lib/go/src/encoding/asn1/common.go
/usr/lib/go/src/encoding/asn1/asn1.go
/usr/lib/go/src/crypto/rsa/pss.go
/usr/lib/go/src/crypto/rsa/rsa.go
/usr/lib/go/src/crypto/rsa/pkcs1v15.go
/usr/lib/go/src/crypto/rand/util.go
/usr/lib/go/src/crypto/rand/rand_unix.go
/usr/lib/go/src/crypto/rand/rand_linux.go
/usr/lib/go/src/crypto/rand/rand.go
/usr/lib/go/src/crypto/rand/eagain.go
/usr/lib/go/src/internal/syscall/unix/getrandom_linux.go
/usr/lib/go/src/math/big/arith_amd64.s
/usr/lib/go/src/math/big/natconv.go
/usr/lib/go/src/math/big/arith.go
/usr/lib/go/src/math/big/intmarsh.go
/usr/lib/go/src/math/big/intconv.go
/usr/lib/go/src/math/big/floatconv.go
/usr/lib/go/src/math/big/nat.go
/usr/lib/go/src/math/big/int.go
/usr/lib/go/src/encoding/hex/hex.go
/usr/lib/go/src/crypto/md5/md5block_amd64.s
/usr/lib/go/src/crypto/md5/md5block.go
/usr/lib/go/src/crypto/md5/md5.go
/usr/lib/go/src/encoding/pem/pem.go
/usr/lib/go/src/crypto/sha256/sha256block_amd64.s
/usr/lib/go/src/crypto/sha256/sha256block_amd64.go
/usr/lib/go/src/crypto/sha256/sha256.go
/usr/lib/go/src/crypto/sha1/sha1block_amd64.s
/usr/lib/go/src/crypto/sha1/sha1block_amd64.go
/usr/lib/go/src/crypto/sha1/sha1.go
/usr/lib/go/src/crypto/crypto.go
/usr/lib/go/src/crypto/rc4/rc4_amd64.s
/usr/lib/go/src/crypto/rc4/rc4_asm.go
/usr/lib/go/src/crypto/rc4/rc4.go
/usr/lib/go/src/crypto/hmac/hmac.go
/usr/lib/go/src/crypto/des/cipher.go
/usr/lib/go/src/crypto/des/block.go
/usr/lib/go/src/crypto/aes/gcm_amd64.s
/usr/lib/go/src/crypto/aes/asm_amd64.s
/usr/lib/go/src/crypto/aes/cipher_amd64.go
/usr/lib/go/src/crypto/aes/cipher.go
/usr/lib/go/src/crypto/aes/block.go
/usr/lib/go/src/crypto/aes/aes_gcm.go
/usr/lib/go/src/crypto/internal/cipherhw/asm_amd64.s
/usr/lib/go/src/crypto/internal/cipherhw/cipherhw_amd64.go
/usr/lib/go/src/crypto/cipher/xor.go
/usr/lib/go/src/crypto/cipher/gcm.go
/usr/lib/go/src/crypto/cipher/ctr.go
/usr/lib/go/src/crypto/cipher/cipher.go
/usr/lib/go/src/crypto/cipher/cbc.go
/usr/lib/go/src/crypto/subtle/constant_time.go
/usr/lib/go/src/net/hook_unix.go
/usr/lib/go/src/net/hook.go
/usr/lib/go/src/net/cgo_unix.go
/usr/lib/go/src/net/unixsock_posix.go
/usr/lib/go/src/net/udpsock_posix.go
/usr/lib/go/src/net/udpsock.go
/usr/lib/go/src/net/tcpsockopt_unix.go
/usr/lib/go/src/net/tcpsockopt_posix.go
/usr/lib/go/src/net/tcpsock_posix.go
/usr/lib/go/src/net/tcpsock.go
/usr/lib/go/src/net/sockopt_posix.go
/usr/lib/go/src/net/sockopt_linux.go
/usr/lib/go/src/net/sock_posix.go
/usr/lib/go/src/net/sock_linux.go
/usr/lib/go/src/net/sock_cloexec.go
/usr/lib/go/src/net/sendfile_linux.go
/usr/lib/go/src/net/port_unix.go
/usr/lib/go/src/net/port.go
/usr/lib/go/src/net/nss.go
/usr/lib/go/src/net/mac.go
/usr/lib/go/src/net/lookup_unix.go
/usr/lib/go/src/net/lookup.go
/usr/lib/go/src/net/ipsock_posix.go
/usr/lib/go/src/net/ipsock.go
/usr/lib/go/src/net/iprawsock_posix.go
/usr/lib/go/src/net/iprawsock.go
/usr/lib/go/src/net/interface_linux.go
/usr/lib/go/src/net/interface.go
/usr/lib/go/src/net/hosts.go
/usr/lib/go/src/net/error_posix.go
/usr/lib/go/src/net/fd_unix.go
/usr/lib/go/src/net/dnsmsg.go
/usr/lib/go/src/net/ip.go
/usr/lib/go/src/net/dnsconfig_unix.go
/usr/lib/go/src/net/dnsclient_unix.go
/usr/lib/go/src/net/dnsclient.go
/usr/lib/go/src/net/unixsock.go
/usr/lib/go/src/net/dial.go
/usr/lib/go/src/net/parse.go
/usr/lib/go/src/net/conf.go
/usr/lib/go/src/net/net.go
/usr/lib/go/src/net/addrselect.go
/usr/lib/go/src/internal/singleflight/singleflight.go
/usr/lib/go/src/math/rand/rng.go
/usr/lib/go/src/math/rand/rand.go
/usr/lib/go/src/context/context.go
/usr/lib/go/src/runtime/cgo/asm_amd64.s
/usr/lib/go/src/runtime/cgo/callbacks.go
/usr/lib/go/src/regexp/regexp.go
/usr/lib/go/src/regexp/onepass.go
/usr/lib/go/src/regexp/exec.go
/usr/lib/go/src/regexp/backtrack.go
/usr/lib/go/src/regexp/syntax/perl_groups.go
/usr/lib/go/src/regexp/syntax/simplify.go
/usr/lib/go/src/regexp/syntax/regexp.go
/usr/lib/go/src/regexp/syntax/prog.go
/usr/lib/go/src/regexp/syntax/parse.go
/usr/lib/go/src/regexp/syntax/compile.go
/usr/lib/go/src/net/url/url.go
/usr/lib/go/src/io/ioutil/ioutil.go
/usr/lib/go/src/compress/gzip/gzip.go
/usr/lib/go/src/encoding/binary/binary.go
/usr/lib/go/src/compress/gzip/gunzip.go
/usr/lib/go/src/hash/crc32/crc32_amd64.s
/usr/lib/go/src/hash/crc32/crc32_generic.go
/usr/lib/go/src/hash/crc32/crc32_amd64.go
/usr/lib/go/src/hash/crc32/crc32.go
/usr/lib/go/src/encoding/binary/varint.go
/usr/lib/go/src/compress/flate/inflate.go
/usr/lib/go/src/math/bits/bits.go
/usr/lib/go/src/compress/flate/dict_decoder.go
/usr/lib/go/src/compress/flate/deflatefast.go
/usr/lib/go/src/compress/flate/huffman_code.go
/usr/lib/go/src/compress/flate/huffman_bit_writer.go
/usr/lib/go/src/compress/flate/token.go
/usr/lib/go/src/compress/flate/deflate.go
/usr/lib/go/src/bufio/scan.go
/usr/lib/go/src/bufio/bufio.go
/usr/lib/go/src/path/filepath/match.go
/usr/lib/go/src/path/filepath/path_unix.go
/usr/lib/go/src/path/filepath/path.go
/usr/lib/go/src/log/log.go
/usr/lib/go/src/encoding/json/tags.go
/usr/lib/go/src/encoding/json/stream.go
/usr/lib/go/src/encoding/json/indent.go
/usr/lib/go/src/encoding/json/fold.go
/usr/lib/go/src/encoding/json/encode.go
/usr/lib/go/src/unicode/utf16/utf16.go
/usr/lib/go/src/encoding/json/scanner.go
/usr/lib/go/src/encoding/json/decode.go
/usr/lib/go/src/strings/strings_amd64.go
/usr/lib/go/src/strings/search.go
/usr/lib/go/src/strings/strings.go
/usr/lib/go/src/strings/replace.go
/usr/lib/go/src/strings/reader.go
/usr/lib/go/src/sort/zfuncversion.go
/usr/lib/go/src/sort/sort.go
/usr/lib/go/src/fmt/scan.go
/usr/lib/go/src/fmt/print.go
/usr/lib/go/src/fmt/format.go
/usr/lib/go/src/reflect/asm_amd64.s
/usr/lib/go/src/reflect/value.go
/usr/lib/go/src/reflect/swapper.go
/usr/lib/go/src/reflect/type.go
/usr/lib/go/src/reflect/makefunc.go
/usr/lib/go/src/os/exec_unix.go
/usr/lib/go/src/os/executable_procfs.go
/usr/lib/go/src/os/types_unix.go
/usr/lib/go/src/os/sys_linux.go
/usr/lib/go/src/os/sys.go
/usr/lib/go/src/os/stat_unix.go
/usr/lib/go/src/os/stat_linux.go
/usr/lib/go/src/os/proc.go
/usr/lib/go/src/os/path_unix.go
/usr/lib/go/src/os/path.go
/usr/lib/go/src/os/file_unix.go
/usr/lib/go/src/os/types.go
/usr/lib/go/src/os/file_posix.go
/usr/lib/go/src/os/file.go
/usr/lib/go/src/os/exec.go
/usr/lib/go/src/os/error_unix.go
/usr/lib/go/src/os/env.go
/usr/lib/go/src/os/error.go
/usr/lib/go/src/os/error_posix.go
/usr/lib/go/src/os/dir_unix.go
/usr/lib/go/src/os/dir.go
/usr/lib/go/src/internal/poll/sockopt.go
/usr/lib/go/src/internal/poll/sendfile_linux.go
/usr/lib/go/src/internal/poll/fd_unix.go
/usr/lib/go/src/internal/poll/fd_posix.go
/usr/lib/go/src/internal/poll/fd_poll_runtime.go
/usr/lib/go/src/internal/poll/fd_mutex.go
/usr/lib/go/src/internal/poll/fd.go
/usr/lib/go/src/time/zoneinfo_unix.go
/usr/lib/go/src/time/zoneinfo_read.go
/usr/lib/go/src/time/sys_unix.go
/usr/lib/go/src/time/sleep.go
/usr/lib/go/src/time/zoneinfo.go
/usr/lib/go/src/time/time.go
/usr/lib/go/src/time/format.go
/usr/lib/go/src/syscall/asm_linux_amd64.s
/usr/lib/go/src/syscall/zsyscall_linux_amd64.go
/usr/lib/go/src/syscall/syscall_unix.go
/usr/lib/go/src/syscall/syscall_linux.go
/usr/lib/go/src/syscall/syscall.go
/usr/lib/go/src/syscall/str.go
/usr/lib/go/src/syscall/netlink_linux.go
/usr/lib/go/src/syscall/exec_unix.go
/usr/lib/go/src/syscall/env_unix.go
/usr/lib/go/src/syscall/dirent.go
/usr/lib/go/src/encoding/base64/base64.go
/usr/lib/go/src/strconv/quote.go
/usr/lib/go/src/strconv/itoa.go
/usr/lib/go/src/strconv/ftoa.go
/usr/lib/go/src/strconv/extfloat.go
/usr/lib/go/src/strconv/decimal.go
/usr/lib/go/src/strconv/atoi.go
/usr/lib/go/src/strconv/atof.go
/usr/lib/go/src/math/log_amd64.s
/usr/lib/go/src/math/log10_amd64.s
/usr/lib/go/src/math/frexp_amd64.s
/usr/lib/go/src/math/floor_asm.go
/usr/lib/go/src/math/log10.go
/usr/lib/go/src/math/unsafe.go
/usr/lib/go/src/math/abs.go
/usr/lib/go/src/math/bits.go
/usr/lib/go/src/math/frexp.go
/usr/lib/go/src/bytes/reader.go
/usr/lib/go/src/bytes/bytes_amd64.go
/usr/lib/go/src/bytes/bytes.go
/usr/lib/go/src/bytes/buffer.go
/usr/lib/go/src/internal/cpu/cpu_x86.s
/usr/lib/go/src/internal/cpu/cpu_x86.go
/usr/lib/go/src/unicode/tables.go
/usr/lib/go/src/unicode/letter.go
/usr/lib/go/src/unicode/graphic.go
/usr/lib/go/src/unicode/digit.go
/usr/lib/go/src/unicode/utf8/utf8.go
/usr/lib/go/src/io/pipe.go
/usr/lib/go/src/io/multi.go
/usr/lib/go/src/io/io.go
/usr/lib/go/src/sync/waitgroup.go
/usr/lib/go/src/sync/rwmutex.go
/usr/lib/go/src/sync/runtime.go
/usr/lib/go/src/sync/pool.go
/usr/lib/go/src/sync/once.go
/usr/lib/go/src/sync/mutex.go
/usr/lib/go/src/sync/map.go
/usr/lib/go/src/sync/cond.go
/usr/lib/go/src/errors/errors.go
/usr/lib/go/src/runtime/sys_linux_amd64.s
/usr/lib/go/src/runtime/rt0_linux_amd64.s
/usr/lib/go/src/runtime/memmove_amd64.s
/usr/lib/go/src/runtime/memclr_amd64.s
/usr/lib/go/src/runtime/duff_amd64.s
/usr/lib/go/src/runtime/asm_amd64.s
/usr/lib/go/src/runtime/asm.s
/usr/lib/go/src/runtime/write_err.go
/usr/lib/go/src/runtime/vdso_linux_amd64.go
/usr/lib/go/src/runtime/utf8.go
/usr/lib/go/src/runtime/trace.go
/usr/lib/go/src/runtime/timestub.go
/usr/lib/go/src/runtime/time.go
/usr/lib/go/src/runtime/string.go
/usr/lib/go/src/runtime/sigqueue.go
/usr/lib/go/src/runtime/signal_sighandler.go
/usr/lib/go/src/runtime/signal_linux_amd64.go
/usr/lib/go/src/runtime/signal_amd64x.go
/usr/lib/go/src/runtime/sema.go
/usr/lib/go/src/runtime/select.go
/usr/lib/go/src/runtime/rwmutex.go
/usr/lib/go/src/runtime/runtime.go
/usr/lib/go/src/runtime/profbuf.go
/usr/lib/go/src/runtime/stack.go
/usr/lib/go/src/runtime/sys_x86.go
/usr/lib/go/src/runtime/traceback.go
/usr/lib/go/src/runtime/print.go
/usr/lib/go/src/runtime/signal_unix.go
/usr/lib/go/src/runtime/panic.go
/usr/lib/go/src/runtime/os_linux_generic.go
/usr/lib/go/src/runtime/defs_linux_amd64.go
/usr/lib/go/src/runtime/os_linux.go
/usr/lib/go/src/runtime/netpoll_epoll.go
/usr/lib/go/src/runtime/netpoll.go
/usr/lib/go/src/runtime/mstats.go
/usr/lib/go/src/runtime/mprof.go
/usr/lib/go/src/runtime/mgcsweepbuf.go
/usr/lib/go/src/runtime/mgcmark.go
/usr/lib/go/src/runtime/mgclarge.go
/usr/lib/go/src/runtime/mgcsweep.go
/usr/lib/go/src/runtime/mgcwork.go
/usr/lib/go/src/runtime/mfixalloc.go
/usr/lib/go/src/runtime/mfinal.go
/usr/lib/go/src/runtime/mem_linux.go
/usr/lib/go/src/runtime/mcentral.go
/usr/lib/go/src/runtime/mcache.go
/usr/lib/go/src/runtime/mbarrier.go
/usr/lib/go/src/runtime/fastlog2.go
/usr/lib/go/src/runtime/mgc.go
/usr/lib/go/src/runtime/malloc.go
/usr/lib/go/src/runtime/lock_futex.go
/usr/lib/go/src/runtime/lfstack_64bit.go
/usr/lib/go/src/runtime/lfstack.go
/usr/lib/go/src/runtime/iface.go
/usr/lib/go/src/runtime/hashmap_fast.go
/usr/lib/go/src/runtime/msize.go
/usr/lib/go/src/runtime/slice.go
/usr/lib/go/src/runtime/hashmap.go
/usr/lib/go/src/runtime/unaligned1.go
/usr/lib/go/src/runtime/hash64.go
/usr/lib/go/src/runtime/float.go
/usr/lib/go/src/runtime/extern.go
/usr/lib/go/src/runtime/error.go
/usr/lib/go/src/runtime/env_posix.go
/usr/lib/go/src/runtime/debug.go
/usr/lib/go/src/runtime/cpuprof.go
/usr/lib/go/src/runtime/cpuflags_amd64.go
/usr/lib/go/src/runtime/runtime2.go
/usr/lib/go/src/runtime/chan.go
/usr/lib/go/src/runtime/cgocheck.go
/usr/lib/go/src/runtime/cgocallback.go
/usr/lib/go/src/runtime/mbitmap.go
/usr/lib/go/src/runtime/symtab.go
/usr/lib/go/src/runtime/type.go
/usr/lib/go/src/runtime/mheap.go
/usr/lib/go/src/runtime/runtime1.go
/usr/lib/go/src/runtime/proc.go
/usr/lib/go/src/runtime/cgocall.go
/usr/lib/go/src/runtime/cgo_sigaction.go
/usr/lib/go/src/runtime/cgo_mmap.go
/usr/lib/go/src/runtime/cgo.go
/usr/lib/go/src/runtime/atomic_pointer.go
/usr/lib/go/src/runtime/typekind.go
/usr/lib/go/src/runtime/stubs.go
/usr/lib/go/src/runtime/alg.go
/usr/lib/go/src/sync/atomic/asm_amd64.s
/usr/lib/go/src/sync/atomic/value.go
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
אורחאורח · ·
 

הודעה פורסם: 27/11/2018 - 19:08
נושא ההודעה:

כל הקבצים שהזכרת עם קבצי go. אתה בטוח שמדובר ב-GPL ולא ברישיון של הספרייה הסטנדרטית של GO שהוא הרבה יותר מתירני?
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
אורח · ·
 

הודעה פורסם: 27/11/2018 - 20:06
נושא ההודעה:

אורח :
כל הקבצים שהזכרת עם קבצי go. אתה בטוח שמדובר ב-GPL ולא ברישיון של הספרייה הסטנדרטית של GO שהוא הרבה יותר מתירני?


LIBC תחת רישיון LGPL ןלפי ה הסטרינגס יש שם גם משהוא GPLי.
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
אורח · ·
 

הודעה פורסם: 28/11/2018 - 12:46
נושא ההודעה:

זה שמצאת את האותיות GPL לבדן באמצע זבל בתוך קובץ מקומפל, לא אומר כלל וכלל שיש משהו תחת רישיון GPL בתוך הקוד המדובר.

אם מסתכלים על ה-string המלא ששלפת, די ברור שמדובר בצירוף מקרים.

האותיות אינן חלק משם פונקציה או מחרוזת, כך שברור שאינן מתייחסות לרישיון.

--לב
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
צפריראורח · ·
 

הודעה פורסם: 28/11/2018 - 14:34
נושא ההודעה:

ליתר דיוק: הספריה היא ברישיון GPL אבל עם סעיף נוסף של החרגה מפורשת לתוכניות שמקושרות אליה.
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
אורח · ·
 

הודעה פורסם: 28/11/2018 - 17:35
נושא ההודעה:

זה הפלט של LDD.

קוד:
        linux-vdso.so.1 (0x00007ffe2e7d1000)
        libpcsclite.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpcsclite.so.1 (0x00007fdc10349000)
        libpthread.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0 (0x00007fdc10328000)
        libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007fdc1016b000)
        libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007fdc10166000)
        librt.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/librt.so.1 (0x00007fdc1015c000)
        /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fdc10382000)זה לא GPL, אבל ב PSClite :

ציטוט:

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

Changes to this license can be made only by the copyright author with explicit written consent.
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
אורח · ·
 

הודעה פורסם: 28/11/2018 - 17:39
נושא ההודעה:

ונראה שהם עומדים בכל התנאים :
קוד:

כל הזכויות שמורות לחברת פיסנטרה בע"מ 2015 - 2016 ©
https://ravkavonline.co.il/he/terms

רשיונות רכיבי קוד פתוח:

go LICENSE:

    Copyright (c) 2009 The Go Authors. All rights reserved.

    Redistribution and use in source and binary forms, with or without
    modification, are permitted provided that the following conditions are
    met:

    * Redistributions of source code must retain the above copyright
    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    * Redistributions in binary form must reproduce the above
    copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer
    in the documentation and/or other materials provided with the
    distribution.
    * Neither the name of Google Inc. nor the names of its
    contributors may be used to endorse or promote products derived from
    this software without specific prior written permission.

    THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
    "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
    LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
    A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
    OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
    SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
    LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
    DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
    THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
    (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
    OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


websocket LICENSE:

    Copyright (c) 2013 The Gorilla WebSocket Authors. All rights reserved.

    Redistribution and use in source and binary forms, with or without
    modification, are permitted provided that the following conditions are met:

    Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
    list of conditions and the following disclaimer.

    Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
    this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
    and/or other materials provided with the distribution.

    THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
    ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
    WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
    DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
    FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
    DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
    SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
    CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
    OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
    OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


lumberjack LICENSE:

    The MIT License (MIT)

    Copyright (c) 2014 Nate Finch

    Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
    of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
    in the Software without restriction, including without limitation the rights
    to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
    copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
    furnished to do so, subject to the following conditions:

    The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
    copies or substantial portions of the Software.

    THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
    IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
    FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
    AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
    LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
    OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
    SOFTWARE.


scard LICENSE:

    Copyright (c) 2016, Michael Gehring <mg@ebfe.org>
    All rights reserved.

    Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
    are permitted provided that the following conditions are met:

    * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
    list of conditions and the following disclaimer.

    * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
    list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or
    other materials provided with the distribution.

    THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
    ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
    WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
    DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
    ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
    (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
    LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
    ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
    (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
    SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 
   
תגובה עם ציטוט חזרה למעלה
חזרה לתוכן הדיון
הצגת הודעות מלפני:     
מעבר אל:  
כל הזמנים הם GMT + 2 שעות
תגובה לנושא
צפיה בנושא הבא Printable version התחבר כדי לבדוק הודעות פרטיות צפיה בנושא הקודם
PNphpBB2 © 2003-2004 

תוכן הדיון

 1. אורח
 2. אורח [אורח]
 3. אורח
 4. אורח
 5. אורח [צפריר]
 6. אורח
 7. אורח