אורקל לחברות ליברה אופיס: נא לעזוב מפאת ניגוד אינטרסים


מאמר זה מגיע מ- Whatsup - לינוקס, תוכנה חופשית וקוד פתוח בעברית
https://whatsup.org.il/

הקישור לסיפור הינו:
https://whatsup.org.il/article/6751